Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Bendradarbiavimo su VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra pradžia

Š. m. spalio 2 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas, Aidas Adomaitis ir VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros generalinė direktorė Rasita Kraujelytė-Noreikienė pasirašė dvišalę bendradarbiavimo sutartį.

 

Sutarties objektas – abipusis šalių bendradarbiavimas rengiant ir įgyvendinant bendrus valstybinius, mokslo ir socialinius projektus, skatinančius ekonomikos plėtrą ir pažangios patirties mainus, teikiant konsultacijas, mokymus ir informaciją žuvininkystės sektoriaus ir maisto pramonės subjektams sertifikavimo ir (ar) ženklinimo procesų plėtros, kokybės, ekologijos, prekybos, produktų sandėliavimo klausimais, taip pat pristatant Lietuvos žuvininkystę tarptautinėse parodose ir mugėse.

Tikimės, kad ši sutartis bus pagrindas produktyviam bendradarbiavimui, kuris peraugs į ilgalaikius projektus ir renginius.

Share iconDalintis