Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Bendradarbiavimas su Lenkija žuvininkystės srityje

2010 m. lapkričio 3 d. Lenkijoje buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (Toliau –Žuvininkystės tarnyba) ir Lenkijos Stanislavo Sakovičiaus vardo vidaus vandenų žuvininkystės instituto Olštyne. Sutartį iš Lietuvos pusės pasirašė žuvininkystės tarnybos prie ŽUM direktorius Vytautas Grušauskas, iš Lenkijos pusės Lenkijos Stanislavo Sakovičiaus vardo vidaus vandenų žuvininkystės instituto direktorius Boguslavas Zdanovskis. Šalys susitarė bendradarbiauti vidaus vandenų akvakultūros teorinės ir praktinės veiklos srityse šiomis kryptimis:

 

  1. Vidaus vandenų žuvų išteklių atkūrimo ir išsaugojimo;
  2. Naujų žuvų rūšių auginimo technologijų diegimo ir pritaikymo praktikoje;
  3. Perspektyvių ir vertingų žuvų rūšių (lašišinių, erškėtinių ir kitų) veisimo technologijų diegimo;
  4. Organizuojant vidaus vandenų akvakultūros specialistų mokymą, seminarus bei konferencijas žuvų ligų ir jų profilaktikos klausimais;
  5. Keičiantis žuvininkystės specialistais,
  6. Kuriant ir įgyvendinant bendras programas;
  7. Keičiantis naujausia informacija vidaus vandenų žuvininkystės srityje.

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (Toliau –Žuvininkystės tarnyba) ir Lenkijos Stanislavo Sakovičiaus vardo vidaus vandenų žuvininkystės instituto Olštyne bendradarbiavimo sutarties pasirašymas (Valdo Gečio nuotrauka)

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (Toliau –Žuvininkystės tarnyba) direktorius Vytautas Grušauskas perduoda pasirašytą bendradarbiavimo sutartį  Lenkijos Stanislavo Sakovičiaus vardo vidaus vandenų žuvininkystės instituto Olštyne direktoriui Boguslavui Zdanovskiui  (Valdo Gečio nuotrauka)

Share iconDalintis