Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Bendra Žuvininkystės tarnybos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų operacija

Šių metų gegužės 27–birželio 7 dienomis vyko bendra Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – tarnyba) Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės (toliau – VSAT PAPR) operacija pagal Europos Sąjungos planą „Maritime Multi-Risk Awarness Picture“, siekiant pagerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą žvejybos kontrolės ir sienų apsaugos jūroje srityje. Buvo atlikti 2 reidai jūroje ir 1 reidas sausumoje.

Gegužės 30 d. pareigūnai, koordinuodami bendrus veiksmus, atliko reidą Baltijos jūros priekrantėje nuo Būtingės iki Klaipėdos tarnybos greitaeigiu žvejybos kontrolės  kateriu, kurio metu buvo patikrinti skirtingoms žvejybos įmonėms priklausantys 4 tuo metu žvejoję laivai. Taip pat patikrinti priekrantėje žvejoję 2 žvejų mėgėjų laivai. Nustatytas vienas pažeidimas: asmuo neturėjo ir nepateikė VSAT PAPR pareigūnui tapatybę patvirtinančio dokumento. Nurodytas reikalavimas atvykti į VSAT PAPR Kopgalio užkardą asmens tapatybei nustatyti. Žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų nenustatyta.

Birželio 4 d. pareigūnai atliko reidą Baltijos jūros pakrantėje VSAT PAPR visureigiu nuo Klaipėdos iki Nidos. Jo metu buvo tikrinami sausumos keliai ir jūros pakrantės zona. Žvejybą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų pažeidimų nenustatyta.

Birželio 5 d. naktį pareigūnai atliko reidą Baltijos jūros priekrantėje nuo Klaipėdos iki Nidos ir nuo Nidos iki Klaipėdos tarnybos kateriu. Jo metu buvo patikrintas vienas žvejybos įmonei priklausantis laivas, taip pat reido metu buvo naudotos specialios priemonės nepažymėtų tinklų paieškai. Pažeidimų nebuvo nustatyta. Ryte, apie 6:00 val., iš VSAT PAPR Kopgalio užkardos budinčio pareigūno buvo gautas pranešimas apie burlaivį, kuris, nepranešęs apie įplaukimą į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, juda link uosto vartų. Pareigūnai paprašė identifikuoti burlaivį, nurodyti vėliavos šalį bei įgulos narių skaičių. Gavus informaciją, burlaivio kapitonas buvo įspėtas naudotis radijo ryšio priemonėmis, informuotas apie įplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą tvarką. Burlaivis palydėtas iki uosto vartų.

Share iconDalintis