Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Bendra Lietuvos ir Rusijos žuvininkystės reikalų komisijos 16-oji sesija

Vadovaujantis 1999 m. birželio 29 d. Susitarimo tarp Rusijos Federacijos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl bendradarbiavimo žuvininkystės srityje 6 straipsniu 2015 m. spalio 27–29 dienomis Rusijos Federacijos Kaliningrado Atlanto žuvininkystės ir okeanografijos moksliniame tyrimų institute vyko bendros Lietuvos  ir Rusijos žuvininkystės reikalų komisijos 16-oji sesija. Sesijos darbe dalyvavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Gamtos tyrimų centro, Aplinkos ministerijos atstovai.

 

Sesijos metu buvo pasikeista informacija apie žuvų įveisimą į Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinius 2014–2015 metais bei informacija apie žuvų išteklius ir žvejybos laimikius Kuršių mariose ir Vištyčio ežere 2014–2015 metais ir mokslinių tyrimų duomenimis apie žuvų išteklių būklę šiuose vandens telkiniuose. Sesijos dalyviai susipažino su nacionalinių žvejybos taisyklių ir žvejybos verslą reguliuojančių teisės aktų pasikeitimais. Buvo apsvarstyti pasiūlymai dėl „Bendrų verslinės žvejybos Kuršių mariose taisyklių“ pakeitimo ir pažymėta, kad ateityje būtina toliau glaudžiai bendradarbiaujant tobulinti bendras taisykles.

 

Sesijos metu buvo nustatyti žuvų sugavimo limitai Kuršių mariose. Numatyta, kad 2016 m. Lietuvos žvejai galės sugauti 480 t karšių, 110 t starkių ir 470 t stintų.

 

Lietuvos ir Rusijos žuvininkystės reikalų komisijos 17- oji sesija 2016 m. vyks Lietuvoje.

 

Share iconDalintis