Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Baltijos jūros žvejams mažėja žvejybos galimybės

Europos Komisijos pasiūlymas valstybėms narėms

Rugsėjo pradžioje Europos Komisija pateikė pasiūlymą (reglamento projektą) dėl žvejybos galimybių Baltijos jūroje 2019 m. Reglamento projekte siūlomas bendras atlantinių silkių (strimelių), menkių, šprotų ir lašišų išteklių leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK) pagrįstas mokslinėmis Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (TJTT) rekomendacijomis ir atitinka daugiametį Baltijos jūros išteklių valdymo planą, priimtą 2016 m.

EK siūlo didinti žvejybos kvotas (jas gauna ir Lietuva) šioms žuvų rūšims: šprotams (padidėja 3 proc., palyginti su 2018 m. skirta kvota), vakarinės dalies menkėms (padidėja 31 proc., palyginti su 2018 m.), pagrindinio baseino lašišoms (padidėja 15 proc., palyginti su 2018 m.); tačiau siūloma sumažinti kvotas šių žuvų ištekliams: centrinės Baltijos jūros dalies silkėms (strimelėms) (sumažėja 26 proc., palygti su 2018 m. skirta kvota) ir rytinės dalies menkėms (sumažėja 15 proc., palyginti su 2018 m.) (žr. Lentelę). Lietuvai šiuo pasiūlymu būtų nustatytos 172 t vakarinės dalies menkių, 1357 t rytinės dalies menkių, 13 127 t šprotų, 4973 t centrinės Baltijos jūros dalies silkių (strimelių), 1627 vnt. pagrindinio baseino lašišų žvejybos kvotos.

Lentelė. BLSK pokyčių 2018–2019 m. santrauka (kiekis nurodytas tonomis, lašišų – vienetais)

Išteklių pavadinimas ir TJTT žvejybos zona

2018 m.

2019 m.

Tarybos patvirtintas kiekis ir pokytis, palyginti su 2017 m. BLSK Komisijos siūlomas kiekis ir pokytis, palyginti su 2018 m. BLSK
Vakarinės dalies menkių ištekliai, 22–24 pakvadračiai 5 597, 0 proc. 7 340, +31 proc.
Rytinės dalies menkių ištekliai, 25–32 pakvadračiai 28 388, -8 proc. 24 112, -15 proc.
Šprotų ištekliai, 22–32 pakvadračiai 262 310, +1 proc. 270 772, +3 proc.
Centrinės dalies silkių (strimelių) ištekliai, 25–27, 28.2, 29, 32 pakvadračiai 229 355, +20 proc. 170 360, -26 proc.
Pagrindinio baseino lašišų ištekliai, 22–31 pakvadračiai 91 132, -5 proc. 104 996, +15 proc.

 

Jeigu reglamentas būtų priimtas toks, koks buvo pasiūlytas, Lietuvos Baltijos jūros žvejybos kvotos, lyginant su 2018 m., sumažėtų 1498 tonomis, tačiau Europos Komisijos pasiūlymo Baltijos jūroje žvejojančios įmonės neturėtų vertinti neigiamai, kadangi Tarptautinė jūrų tyrimų taryba rekomendavo žymiai drastiškiau sumažinti rytinės dalies menkių BLSK – net 41 proc.

Žvejybos apribojimai

Rekreacinė žvejyba turi didelę įtaką bendram menkių mirtingumui dėl žvejybos vakarinėje Baltijos jūros dalyje, todėl reglamento projekte, taip pat kaip ir praėjusiais metais, siūloma riboti vakarinės dalies menkių rekreacinę žvejybą, leidžiant sugauti ne daugiau kaip 5 vienetus menkių. Pasiūlyme išliko rytinės dalies menkių žvejybos įrankių naudojimo draudimas vasaros laikotarpiu, nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Taip pat liko išimtis, draudimo laikotarpiu taikoma laivams, kurių ilgis iki 12 m – jie draudimo metu galės žvejoti iki 20 m gylio priekrantės zonoje.

Rytinių menkių ištekliai

Nors pastaruoju metu TJTT susidūrė su rytinės dalies menkių išteklių vertinimo problemomis, tačiau patvirtinti indikatoriai ir kiti požymiai (pvz., kūno įmitimas) rodo, kad šiuo metu išteklių būklė yra santykinai bloga. Mažų žuvų gausumo indeksas mažėja nuo 2013 m. iki šiol, išteklių dydžio indikatorius rodo išteklių mažėjimą nuo 2010 m. Taip pat, manoma, kad įtakos menkių ištekliams turi labai išaugusi pilkųjų ruonių populiacija. Tai pasireiškia ne tik kaip plėšrūno poveikis aukai, bet ruoniai tuo pačiu yra galutiniai šeimininkai ir platina parazitą Contracaecum osculatum, dėl kurio apkrėstos menkės praranda kūno įmitimą, nusilpsta, jas puola kitos ligos.

Žvejybos kvotų panaudojimas.

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2018-09-19 duomenimis, 2018 m. menkių kvotos išnaudojimas sudarė 32 proc., strimelių – 62,2 proc. ir šprotų – 79,2 proc.

 

Galutinis sprendimas dėl Baltijos jūros išteklių žvejybos kvotų bus priimtas 2019 m. spalio 15–16 d. vyksiančioje Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje.

 

Išsamesnė informacija el. paštu [email protected] arba tel. 8 46 473 033.

Share iconDalintis