Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Baltijos jūroje žvejojantiems ūkio subjektams paskirstytos žvejybos kvotos 2020 metams

Vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-620 „Dėl Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 81 punktu ir atsižvelgiant į 2019 m. gruodžio 27 d. Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo komisijos, sudarytos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V1-114, posėdžio protokolą Nr. ŽKB-9(6.1), paskirstytos individualios žvejybos galimybės Baltijos jūroje žvejojantiems ūkio subjektams 2020 metams:

Ūkio subjektas

Rytinių menkių, žvejojamų 25–32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos pakvadračiuose (kiekis tonomis) Vakarinių menkių, žvejojamų 22–24 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos pakvadračiuose (kiekis tonomis) Strimelių, žvejojamų 25–27, 28.2, 32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos pakvadračiuose (kiekis tonomis) Šprotų, žvejojamų 22–32

Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos pakvadračiuose (kiekis tonomis)

Lašišų žvejojamų 22–31

Tarptautinės

jūrų

tyrinėjimų

tarybos pakvadračiuose (kiekis vienetais)

UAB „Baltijos jūra”

7

6

74

249

0

UAB „Baltijos žuvys”

9

7

187

408

0

UAB „Spika”

9

7

28

477

0

E. Narbuto IĮ

7

6

0

0

68

UAB „Prekybos namai Aistra”

4

3

189

182

0

AB „Senoji Baltija”

26

20

30

615

0

UAB „Monistico”

3

2

358

914

0

UAB „Stekutis”

4

3

142

139

0

UAB „Froja”

0

0

102

184

0

UAB „Krantas LT”

2

2

196

500

0

UAB „Ramsun”

4

3

44

74

0

UAB „Starkis”

4

4

15

1

0

UAB „Banginis”

7

5

1182

2948

0

UAB „Baltijos šprotai”

0

0

1347

3195

0

Share iconDalintis