Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Baltijos jūroje žvejojantiems ūkio subjektams paskirstytos žvejybos kvotos 2016 metams

Vadovaujantis 2015 m. lapkričio 17 d. Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 2015/2072, kuriuo nustatomos 2016 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1221/2014 ir (ES) Nr. 2015/104, Lietuvai 2016 m. skirtos tokios žvejybos Baltijos jūroje kvotos: 2 613 t menkių: 2 315 t rytinių, žvejojamų 25–32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos pakvadračiuose (toliau TJTT)) ir 298 t vakarinių, žvejojamų 22–24 TJTT pakvadračiuose; 5 182 t strimelių, žvejojamų 25–27, 28.2, 32 TJTT pakvadračiuose; 1 0125 t šprotų, žvejojamų 22–32 TJTT pakvadračiuose; 1 486 vnt. lašišų, žvejojamų 22–31 TJTT pakvadračiuose. Atviroje Baltijos jūroje žvejojantiems žuvų išteklių naudotojams 2016 m. ne aukciono būdu iš viso gali būti paskirta: 2 083 t rytinių menkių, 268 t vakarinių menkių, 4 560 t strimelių, 9 609 t šprotų, 1 189 vnt. lašišų. Aukciono būdu: 116 t rytinių menkių, 15 t vakarinių menkių, 259 t strimelių, 506 t šprotų, 74 vnt. lašišų. 2016 m. sausio 22 d. vykusiame Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos posėdyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3D-38 „Dėl individualių žvejybos Baltijos jūroje galimybių skyrimo taisyklių patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į ūkio subjektų pateiktus prašymus ir kitus dokumentus ūkio subjektams buvo paskirstytos pirmuoju etapu nepaskirstytos likusios žvejybos kvotos (tonomis):

Ūkio subjektas

Rytinių menkių, žvejojamų 25-32 TJTT pakvadračiuose

Vakarinių menkių, žvejojamų 22-24 TJTT pakvadračiuose

Strimėlių, žvejojamų 25-27, 28.2, 32 TJTT pakvadračiuose

Šprotų, žvejojamų 22-32 TJTT pakvadračiuose

AB „Laivitė“

25

3

57

35

AB „Senoji Baltija“

443

57

8

445

Narbuto E. individuali įmonė

139

18

0

0

UAB „Baltijos jūra“

6

2

35

64

UAB „Baltijos žuvys“

156

20

156

286

UAB ‚Baltlanta‘

217

28

157

183

UAB ‚Banginis“

81

12

929

2175

UAB „Baltijos šprotai“

0

0

1433

2990

UAB „Monistico“

21

2

283

519

UAB „Prekybos namai „Aistra“

64

8

156

109

UAB „Ramsun“

9

2

43

32

UAB „Rikneda“

0

1

7

48

UAB „Sedija“

114

15

33

73

UAB „Spika“

148

19

24

319

UAB “Starkis“

71

10

13

3

UAB „Stekutis“

26

4

123

77

UAB „Strimelė“

23

3

117

169

Iš viso

1543

204

3574

7527

UAB „Banginis“ paskirta 200 vnt., o UAB „Baltijos žuvys“ – 800 vnt. lašišų žvejybos kvotos.

 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dalis 2016 m. žvejybos kvotų buvo jau paskirstyta 2015 m. gruodžio mėnesį, kad žvejyba būtų galima jau nuo 2016 m. sausio 1 d.

 

Išsamiau – tel. (8 46) 310 660 arba el. paštu [email protected]

Share iconDalintis