Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Baltijos jūroje žvejojančių laivų patikrai – tarptautinis desantas

Š. m. balandžio 8–16 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vyriausieji specialistai dalyvavo su Vokietijos žvejybos kontrolės laivu „Seeadler“ vykdomuose žvejybos laivų patikrinimuose, kurie buvo atliekami pagal Baltijos jūros specialiąją kontrolės ir inspektavimo programą, patvirtintą 2013 m. birželio 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. 2013/305/ES, kuriuo nustatoma specialioji Baltijos menkių, atlantinių silkių, atlantinių lašišų ir atlantinių šprotų išteklių žvejybos Baltijos jūroje kontrolės ir inspektavimo programa, bei Baltijos jūros bendrą veiklos planą, patvirtintą Europos Sąjungos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomojo direktoriaus. Žvejybos laivų kontrolė vyko Baltijos jūroje Vokietijos, Danijos ir Lenkijos ekonominėse zonose. Laivai patikrinti buvo atrinkti pagal rizikos analizę.

Misijos metu oro sąlygos žvejybai buvo labai nepalankios. Nepaisant to, inspektoriai patikrino tris žvejybos laivus: du Vokietijos ir vieną – Lietuvos. Užfiksuotas vienas pažeidimas – Vokietijos laive „Kristin“ nebuvo įlaipinimo laiptų. Laivais buvo žvejojamos Baltijos menkės ir atlantiniai šprotai.

Kontrolės metu buvo žiūrima, kaip pildomas elektroninis žvejybos žurnalas, ar dirba palydovinės žvejybos laivų stebėjimo sistema (angl. VMS), tvarkingi žvejybos leidimai, ar patvirtinti laivo triumų planai, ar atlikti tralų matavimai ir paskutinio tralavimo laimikio analizė pagal žuvų rūšis. Taip pat buvo tikrinamas laivo triume esantis žuvų kiekis pagal rūšis.

 

Išsamesnė informacija apie šią misiją el. paštu: [email protected], [email protected] arba tel. (8 46) 36 57 45.

 

Share iconDalintis