Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Baltijos jūroje – ne tik žuvys, bet ir šiukšlės

Balandžio 8–9 dienomis trys Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus vyriausieji specialistai laivu „Darius” buvo išplaukę į mokslinių tyrimų reisą. Šio reiso metu buvo vykdoma antrojo metų ketvirčio Valstybinės aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programos 16.3 užduotis „atlikti verslinių žuvų populiacijų būklės ir išteklių naudojimo monitoringą“. Pagrindinis šių tyrimų tikslas – nustatyti žuvų išteklių rūšinę įvairovę, gausumo ir biomasės indeksus aktyvios antropogeninės veiklos įtakos rajonuose (Būtingės naftos terminalas, grunto sąvartynas, rajonas netoli naftos gavybos platformos D-6 Kaliningrado srityje). Pagal Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2006 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-70 patvirtintą metodiką naudojamas specialiai tyrimams sukonstruotas dugninis tralas TV3-520 su įsiūtu 10 mm akytumo maišu. Taip pat buvo statoma įvairiaakių tinklų eilė su 14, 20, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 90, 100 mm dydžio akimis leistinoje zonoje 1 km atstumu nuo naftos terminalo plūduro 17–20 metrų gylyje. Tinklų stovėjimo trukmė – 24 valandos.

 

Iš viso per reisą atlikti 5 tralavimai skirtinguose monitoringo taškuose. Reiso metu buvo sugauta 10 žuvų rūšių, tarp kurių daugiausia – strimelių, plekšnių ir menkių. Dažnai, bet nedideliais kiekiais pasitaikė ir builių, gyvavedžių vėgėlių. Keletas įdomesnių gyvybingų egzempliorių buvo perduoti Klaipėdos jūrų muziejui ir akvariumui. Reiso metu surinktas 21 mėginys, tyrimams panaudota 1 850 vnt. įvairių žuvų, surinkti 557 otolitai amžiui nustatyti.

 

Labai dažnai į tralą patenka daugybė šiukšlių, tad ir šį kartą neišvengta „dovanėlių“. Grunto sąvartyno rajone į tralą pakliuvo nemažai medžio liekanų, kurios greičiausiai buvo išpiltos kartu su gruntu iš gilinamos Klaipėdos uosto teritorijos.

 

Reiso metu buvo registruojami ir vandens hidrocheminiai parametrai (vandens temperatūra, druskingumas ir ištirpusio deguonies kiekis skirtinguose gylio horizontuose). Tam naudojamas specialus hidrologinis zondas. Taškuose, kur buvo gaudoma žuvis, vandens vidutinis druskingumas siekė apie 6‰, o temperatūra – apie 5° C.

 

Galutiniai biologinių parametrų (gausumas, biomasė, rūšinė įvairovė, ilgio, svorio, amžiaus, lyties ir brandos stadijos) analizės rezultatai bus paskelbti I pusmečio ataskaitoje.

 

 

 

Share iconDalintis