Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

„Baltfish“ forume – diskusijos dėl daugiamečio žvejybos plano

Žemės ūkio ministerijoje įvyko „Baltfish“ regioninio forumo susitikimai. Bene svarbiausia susitikimo užduotis – aptarti daugiametį žvejybos valdymo planą. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Latvija išskiria šį planą kaip vieną iš savo programos prioritetų ir ketina siekti, kad šis pasiūlymas būtų priimtas sklandžiai.

Po ilgų diskusijų suderinta bendra „Baltfish“ pozicija dėl daugiamečio žvejybos plano. „Daugiametis žvejybos planas – tai aktualus klausimas visoms aštuonioms aplink Baltijos jūrą išsidėsčiusioms valstybėms. Suderintą poziciją pateiksime Europos Sąjungos atsakingoms institucijoms“, – sakė žemės ūkio viceministrė Lina Kujalytė. Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių ir jų žvejybos valdymo planas yra pirmas daugiametis planas, parengtas pagal 2014 m. įsigaliojusios reformuotos Europos Sąjungos bendrosios žuvininkystės politikos nuostatas, numatančias, kad daugiamečiuose planuose turėtų būti nustatytas didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio tikslas ir jo pasiekimo terminas, numatytos reikalavimo iškrauti visą laimikį įgyvendinimo priemonės, techninės priemonės ir garantijos, kad atsižvelgiant į išteklių būklę būtų taikomos ištaisomosios priemonės. Naujuoju planu siekiama užtikrinti tausų minėtųjų Baltijos jūros išteklių naudojimą, kad žvejybos sektorius galėtų džiaugtis stabilia žvejyba ir didesniu laimikiu. Tai pirmas toks planas pagal naująją bendrąją žuvininkystės politiką ir pirmasis, kuris iš tiesų apima skirtingus žuvų išteklius. Juo bus pakeistas ankstesnis dviejų Baltijos jūros menkių išteklių valdymo planas.

Lietuva „Baltfish“ forumui pirmininkaus iki 2015 metų liepos 1 d.

 

Žemės ūkio ministerijos informacija http://www.zum.lt/index.php?1511480329

Share iconDalintis