Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Baigtas projektas „Europinių ungurių išteklių valdymo plano įgyvendinimas Lietuvoje“

 

2015 m. rugsėjo 30 d. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) baigė įgyvendinti projektą „Europinių ungurių išteklių valdymo plano įgyvendinimas Lietuvoje“ (Nr. 3FNF-0-11-01). Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Vandens faunos ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos priemonės“ veiklos sritį „Parama europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti“.

 

Projekto tikslas – prisidėti prie ungurių išteklių atkūrimo Lietuvoje ir europinių ungurių areale, įgyvendinant 2009 m. gruodžio 22 d. Europos Komisijos sprendimu K(2009)10244 patvirtintą Ungurių išteklių atkūrimo planą Lietuvoje.

 

Projekto metu 2011–2015 metais į daugiau kaip 120 Lietuvos vandens telkinių įveista 2,6 mln. įvairaus amžiaus europinių ungurių jauniklių.

 

2013 m. Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos skyriaus Laukystos poskyris buvo pritaikytas laikinai karantinuoti ir perlaikyti stiklinės stadijos europiniams unguriams iki paleidimo į vandens telkinius.

 

2013–2014 metais įvykdyti keturi moksliniai tyrimai:

• europinių ungurių populiacijos išteklių atstatymo ir būklės monitoringas (I d.);

• europinių ungurių (sidabrinio ungurio stadijos) mirtingumo migruojant Lietuvos vidaus vandenyse vertinimas naudojant telemetriją;

• hidroelektrinių turbinų poveikio vertinimas naudojant ženklintus ungurius ir elektrinių turbinų parametrų vertinimas;

• įveisimo efektyvumo vertinimas, stebint įveistų ungurių išgyvenimą, apsikrėtimą parazitais, augimo tempus, lyčių santykį.

 

2015 m. vykdytas europinių ungurių populiacijos išteklių atstatymo ir būklės monitoringas (II d.), kurio metu atliktas ungurių amžiaus ir kilmės tyrimas bei parengtos europinių ungurių išteklių valdymo plano atnaujinimo rekomendacijos.

 

Žuvivaisos skyriaus Laukystos poskyris pritaikytas europiniams unguriams perlaikyti ir karantinuoti

 

Stiklinės stadijos europiniai unguriai maitinami menkių ikrais

 

Europiniai unguriai paleidžiami į vandens telkinį

Share iconDalintis