Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Aukciono būdu paskirtos menkių, strimelių, šprotų ir lašišų žvejybos kvotos

Šių metų balandžio 13 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos patalpose Klaipėdoje, adresu Naujojo uosto g. 8A, vyko Žvejybos kvotų skyrimo Baltijos jūroje aukciono būdu komisijos, patvirtintos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V1-59 posėdis, kuriame ūkio subjektams aukciono būdu buvo paskirtos menkių, strimelių, šprotų ir lašišų žvejybos kvotos Baltijos jūroje.

Aukcione dalyvavo 8 ūkio subjektai.

Žvejybos kvotos (tonomis) buvo paskirtos vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-620 „Dėl perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo, perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

 

 Ūkio subjektas Rytinių. menkių Vakarinių menkių Strimelių Šprotų Lašišų*
AB „Senoji Baltija“

2

8

17

UAB „Baltijos jūra“

2

9

16

UAB „Strimelė“

2

1

8

16

UAB „Ramsun“

4

8

16

UAB „Spika“

2

9

16

UAB „Krantas LT“

2

8

17

UAB „Stekutis“

0

9

16

UAB „Rikneda“

2

8

17

14

*-lašišų žvejybos kvotos nurodytos vienetais.

Share iconDalintis