Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

AUKCIONAS DĖL PERLEIDŽIAMŲJŲ TEISIŲ Į ŽVEJYBOS KVOTAS EŽERUOSE SUTEIKIMO

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) informuoja, kad š.m. birželio 27 d. 10 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, 512 kab.) vyks Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdis, kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2014 m. žvejybos kvotas 1 ir 2 prieduose nurodytuose vidaus vandens telkiniuose.

 

Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos kvotas (toliau – aukcionas) Žuvininkystės tarnybai pateikia:

 

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

 

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą. Fizinis asmuo pateikia pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

 

1.2. vandens telkinio (-ių), kuriame (-iuose) nori gauti perleidžiamąją teisę į žvejybos kvotą, pavadinimą (-us) ir žvejybos kvotos (ų) dydį.

 

1.3. ar yra pasinaudojęs Europos Sąjungos parama „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

 

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.

 

3. Žvejybą tame vidaus vandens telkinyje kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą, kurios forma pateikta Taisyklių 1 priede.

 

4. Pažymą, kad yra žvejybos įmonių asociacijos arba žuvininkystės produktų gamintojų organizacijos narys (jeigu priklauso minėtoms organizacijoms).

 

5. Atskirame voke, užklijuotame taip, kad dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo, pateikia banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB DNB banke, banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

 

Ant voko turi būti užrašyta „Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos“, nurodytas vandens telkinio (-ių) pavadinimas (-ai), ūkio subjekto pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas bei žodis „AUKCIONUI“.

 

Pradinė aukciono kaina:

1. Už perleidžiamąją teisę į 100 m statomąjį tinklaitį seliavoms žvejoti – 18,0 Lt.

2. Už perleidžiamąją teisę į traukiamąjį tinklą ežerinėms stintelėms žvejoti – 48 Lt.

3. Už perleidžiamąją teisę į žuvų sugavimo ežeruose kvotą – 4 Lt/100 kg.

 

Dokumentai dėl dalyvavimo aukcione priimami iki š.m. birželio 23 d. 12 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

 

Telefonas pasiteirauti (8 5) 2391 187.

 

 

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos

Respublikos žemės ūkio ministerijos

direktorius Vytautas Grušauskas

 

1 priedas

 

Vandens telkinių, kuriuose 2014 m. leidžiama specializuota seliavų ir ežerinių

stintelių žvejyba, sąrašas

Nr.

Ežero pavadinimas

Savivaldybė

Plotas, ha

Žuvų rūšys

Žvejybos įrankis specializuotai stintelių žvejybai

Žvejybos įrankis specializuotai seliavų žvejybai

Leidžiama sugauti seliavų, kg

1. Akmena Trakų r.

268,7

Seliavos

300 m statomųjų tinklaičių

neribojama

2. Alaušas Utenos r.

1071,8

Seliavos

600 m statomųjų tinklaičių

neribojama

3. Asalnai Ignalinos r.

263,5

Stintelės

1 traukiamas tinklas

neribojama

4. Aviris Druskininkų sav.

137,3

Seliavos

150 m statomųjų tinklaičių

300

5. Baluošas Ignalinos r.

425,9

Seliavos

400 m statomųjų tinklaičių

neribojama

6. Bebrusai Molėtų r.

367,4

Seliavos

400 m statomųjų tinklaičių

neribojama

7. Didžiulis (Daugų) Alytaus r.

910,8

Stintelės, seliavos

1 traukiamas tinklas

500 m statomųjų tinklaičių

1800

8 Dringis Ignalinos

713,1

Seliavos

400 m statomųjų tinklaičių

1200

9. Drūkšiai Ignalinos r.,

Zarasų r.

3622,2

Seliavos

500 m statomųjų tinklaičių

neribojama

10. Galadusys Lazdijų r.

160,6

Seliavos

150 m statomųjų tinklaičių

neribojama

11. Galvė Trakų r.

361,1

Seliavos

400 m statomųjų tinklaičių

250

12. Lakajai Baltieji Molėtų r.

699,8

Stintelės, seliavos

1 traukiamas tinklas

600 m statomųjų tinklaičių

1200

13. Lūšiai Ignalinos r.

390,9

Stintelės, seliavos

1 traukiamas tinklas

400 m statomųjų tinklaičių

neribojama

14. Margis Trakų r.

121,3

Seliavos

150 m statomųjų tinklaičių

neribojama

15. Parsvėtas Ignalinos r.

87,4

Seliavos

200 m statomųjų tinklaičių

neribojama

16. Peršokšnai Švenčionių r.

206,7

Seliavos

300 m statomųjų tinklaičių

neribojama

17. Plateliai* Plungės r.

1181,5

Seliavos

500 m statomųjų tinklaičių

neribojama

18. Rašia Švenčionių r.

181,8

Seliavos

200 m statomųjų tinklaičių

neribojama

19. Spindžius Trakų r.

106,7

Seliavos

150 m statomųjų tinklaičių

neribojama

20. Stirniai Molėtų r.

855,4

Seliavos

600 m statomųjų tinklaičių

850

21. Šventas Zarasų r.

425,9

Seliavos

400 m statomųjų tinklaičių

300

22. Tauragnas Utenos r.

503,7

Seliavos

400 m statomųjų tinklaičių

neribojama

23. Ūkojas Ignalinos r.

190,2

Seliavos

200 m statomųjų tinklaičių

neribojama

24. Ūsiai Ignalinos r.

256,5

Seliavos

300 m statomųjų tinklaičių

neribojama

25. Vencavas Zarasų r.

225,6

Stintelės, seliavos

1 traukiamas tinklas

300 m statomųjų tinklaičių

neribojama

26. Vievis Elektrėnų sav.

294,5

Seliavos

400 m statomųjų tinklaičių

700

27. Vištytis Vilkaviškio r.

340

Seliavos

400 m statomųjų tinklaičių

neribojama

*Specializuota seliavų žvejyba leidžiama Platelių ežero dalyje, kuri nėra Laumalenkos hidrografiniame draustinyje. Tinklai turi būti pakelti nuo dugno ne mažiau kaip 1,5 metro.

 

 

2 priedas

Žuvų (išskyrus seliavų ir ežerinių stintelių) sugavimo verslinės žvejybos įrankiais limitai valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose 2014 metais

Eilės Nr.

Rajonų/miestų savivaldybės

Vandens telkinys

Plotas, ha

Leidžiama sugauti žuvų, kg

Iš jų, kg

lydekų lynų karšių
1. Alytaus Didžiulis (Daugų) 910,8 3800 300 100 300
2. Ignalinos Apvardai 424,8 5300 550 2500
3. Ignalinos Dringis 713,1 4700 100 200 1700
4. Ignalinos, Zarasų Drūkšių 3622,2 7100 550 550 1000
5. Lazdijų Dusia 2334 12600 500 1500
6. Molėtų Lakajai Baltieji 699,8 3370 500 70 400
7. Molėtų Stirniai 855,4 3500 300 550 900
8. Švenčionių Kretuonas 861 6300 900 400 1250
9. Utenos Alaušas 1071,8 1200 300 400

Pastabos:

1. Lakajų Baltųjų, Drūkšių, Stirnių, Alaušo, Didžiulio (Daugų) ežeruose sugautų seliavų kiekis į bendrą leidžiamą sugauti žuvų kiekį neįskaitomas.

2. Lakajų Baltųjų, Didžiulio (Daugų) ežeruose sugautų stintelių kiekis į bendrą leidžiamą sugauti žuvų kiekį neįskaitomas.

Share iconDalintis