Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Atšaukiamas seminaras fiziniams asmenims pirminio žuvininkystės produktų supirkimo klausimais

Informuojame, kad š. m. gruodžio 29 d. seminaras fiziniams asmenims pirminio žuvininkystės produktų supirkimo klausimais neįvyks, dėl neužsiregistravsių dalyvių.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymą, įsigaliojusį 2008-02-12, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1214 (Žin., 2008, Nr. 137-5418) pakeistos Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklės. Taisyklėse pirminiais žuvininkystės produktų supirkėjais numatyti ir fiziniai asmenys (anksčiau buvo tik juridiniai asmenys), nustatomi papildomi reikalavimai užsienio juridiniams ir fiziniams asmenims, pateikiantiems prašymus įregistruoti pirminiais žuvininkystės produktų supirkėjais.

Share iconDalintis