Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Atsakomasis Lenkijos žuvininkystės specialistų vizitas

Atsakomasis Lenkijos žuvininkystės specialistų vizitas

 

 

Įgyvendinant 2010 metų lapkričio 3 d. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį tarp Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ir Lenkijos Stanislaw Sakowicz vardo vidaus vandenų žuvininkystės instituto Olštyne vidaus vandenų akvakultūros srityje, 2011 metų kovo 17 d. Žuvininkystės tarnyboje vyko pasitarimas abiem pusėm aktualiais klausimais. Pasitarime be Žuvininkystės tarnybos darbuotojų dalyvavo Lenkijos Stanislaw Sakowicz vardo vidaus vandenų žuvininkystės instituto Olštyne direktorius prof. dr. hab. Buguslaw Zdanowski, prof. dr. hab. Ryszard Kolman, dr. Stanislaw Robak, o taip pat Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamento Gamtos išteklių skyriaus vedėjas Vilmantas Graičiūnas, Ekologijos instituto Gamtos tyrimų centro dr. Vytautas Kesminas.

Pasitarime aptarti klausimai „Dėl aštriašnipio eršketo (Acipenser oхyrhynchus oхyrhynchus Mitchill) statuso ir reintrodukcijos galimybių Baltijos jūroje ir jos intakuose, aptarti aktualūs klausimai dėl galimybės dalyvauti bendruose tarptautiniuose projektuose.

Žuvininkystės tarnybos direktorius Vytautas Grušauskas pabrėžė aptariamų darbotvarkėje klausimų svarbą ir išdėstė Žuvininkystės tarnybos pradėtus pasiruošimo darbus ir darbų eigą vidaus vandenų akvakultūros srityje. Lenkijos vidaus vandenų žuvininkystės instituto direktorius, prof. dr. hab. Boguslaw Zdanowski papasakojo apie instituto veiklą ir pasiekimus akvakultūros srityje, dalykinį pranešimą apie nuveiktus darbus, vykdant aštriašnipio eršketo restitucijos projektą Lenkijoje, perskaitė prof. dr. hab. Ryszard Kolman. Gamtos tyrimų centro dr. Vytautas Kesminas pristatė paruoštą galimą aštriašnipio eršketo atkūrimo ir apsaugos veiksmų planą Nemuno upės baseine 2010-2020 metams. Aplinkos ministerijos Gamtos išteklių skyriaus vedėjas Vilmantas Graičiūnas išdėstė esamą situaciją dėl aštriašnipio eršketo statuso Lietuvoje.

Tarp Žuvininkystės tarnybos ir Lenkijos vidaus vandenų žuvininkystės instituto pasirašytas susitarimas, siekiant pradėti vykdyti bendrus darbus, susijusius su aštriašnipio eršketo reintrodukcija mokslinio stebėjimo tyrimais, siekiant nustatyti ir išsaugoti aštriašnipio eršketo jauniklių migracijos kelius.

Kovo 18 d. Lenkijos vidaus vandenų žuvininkystės instituto vadovas ir žuvininkystės specialistai aplankė Žuvininkystės tarnybos žuvivaisos skyriaus Simno poskyrį Alytaus rajone ir kartu su Simno poskyrio specialistais aptarė aštriašnipio eršketo jauniklių paauginimo galimybes Simno poskyrio gamybinėje bazėje.

Share iconDalintis