Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Atnaujinti darbo vietų įrengimo žvejybos laivuose reikalavimai

Informuojame, kad nuo 2020 m. spalio 10 d. atnaujinti Darbo vietų įrengimo žvejybos laivuose reikalavimai.

Reikalavimai taikomi kiekvienam, neatsižvelgiant į laivo nuosavybės formą, Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotam ir su Lietuvos valstybės vėliava plaukiojančiam žvejybos laivui, kurio ilgis tarp laivo statmenų – 15 metrų ir daugiau, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:

1) laivo statybos ar rekonstrukcijos sutartis (toliau – sutartis) sudaryta 2002 m. sausio 1 d. ar vėliau arba sutartis sudaryta iki 2002 m. sausio 1 d., o laivas atiduotas naudoti praėjus 2 metams po šios datos ar vėliau, arba sutartis nebuvo sudaryta, tačiau 2002 m. sausio 1 d. ar vėliau buvo statomas laivo kilis, arba akivaizdu, kad pradėta konkretaus laivo statyba, arba buvo pradėti laivo montavimo darbai, kuriuos atliekant sumontuotos medžiagos sudarė ne mažiau kaip 50 tonų arba 1 proc. visos apskaičiuotos konstrukcinių medžiagų masės;

2) kurio ilgis tarp laivo statmenų – 18 metrų ir daugiau ir kuris nėra naujas žvejybos laivas.

Su dokumentu galima susipažinti čia.

 

Share iconDalintis