Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Atliktas pirmas iš keturių mokslinių reisų šiais metais pagal Duomenų rinkimo programą

 

Kovo 15-16 d. keturi Žuvininkystės tarnybos Mokslo ir tyrimų skyriaus vyriausieji specialistai dalyvavo mokslinių tyrimų laivo „Darius” reise. Šio reiso metu skyrius vykdė pirmo metų ketvirčio Tarptautinius Baltijos jūros žuvų tyrimus tralais (angl. BITS Q1) pagal Lietuvos nacionalinę žuvininkystės duomenų 2014-2016 m. rinkimo programą. Tyrimams buvo naudojamas specialiai šiems tyrimams sukonstruotas dugninis tralas TV3-520 su įsiūtu 10 mm akytumo maišu. Tralo žiočių vertikalus atsidarymo aukštis yra 2,5 m, horizontalus – 14,5 m.

 

Pagrindinis šių tyrimų tikslas – nustatyti menkių jauniklių gausumo indeksą. Reiso metu buvo analizuojama ir kitų rūšių priegauda, atliekama visų sugautų žuvų biologinė analizė (ilgis, svoris, lytis, branda) ir renkami otolitai žuvų amžiui nustatyti. Taip pat buvo renkami menkių skrandžiai mitybai analizuoti ir fiksuojamos bei rūšiuojamos į tralą patekusios šiukšlės, registruojami vandens hidrocheminiai parametrai (vandens temperatūra, druskingumas, ištirpusio deguonies kiekis skirtinguose gylio horizontuose). Tai atlikta naudojant specialų hidrologinį zondą.

 

Viso buvo atlikti penki tralavimai skirtinguose Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos taškuose.

 

Reiso metu buvo sugautos 9 žuvų rūšys, išmatuota 2 863 vnt. įvairių žuvų, iš kurių 985 žuvims buvo atlikta biologinė analizė (individualus žuvies svoris, lytis ir brandos stadija), 934  žuvys buvo panaudotos otolitų amžiui nustatyti, o 103 menkių skrandžiai buvo paimti mitybos tyrimui. Paimta 15 mėginių, kurie bus tiriami laboratorijoje: bus atlikta pilna biologinė analizė ir surinkti otolitai tų žuvų, kurias išanalizuoti laive nėra galimybių (šprotai, strimelės, stintos, smulkios plekšnės).

 

Labai dažnai į tralą patenka daugybė šiukšlių: žvejybos įrankių liekanų, drabužių, stiklo taros, skardinių, medienos likučių ir pan., tačiau šio reiso metu buvo ištrauktas tik nedidelis kiekis polietileno plėvelės atplaišų.

 

Menkių ir upinių plekšnių amžius bus nustatytas iki kovo 23 d., o žuvų tyrimų ir šiukšlių traluose kiekio rezultatai bus pateikti kovo mėnesį vyksiančiame susirinkime. Šiuos mokslinius tyrimus jūroje koordinuoja bei rezultatus analizuoja Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos (angl. ICES) ekspertų grupė WGBIFS, kurios susirinkimas vyks kovo 30 d. – balandžio 3 d. Rostoko (Vokietija) Žvejybos Baltijos jūroje institute. Šiame susirinkime bus pristatomi ir analizuojami visų Baltijos šalių tyrimų rezultatai, dalyvaus du Žuvininkystės tarnybos Mokslo ir tyrimų skyriaus vyriausieji specialistai.

Share iconDalintis