Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Atlikta Baltijos jūros žvejybos laivo variklio galios patikra

Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus pareigūnai, vadovaudamiesi 2012 m. gruodžio 20 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejojančių jūrų vandenyse, variklių galios patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“, š. m. vasario 2 d. Klaipėdos žvejų uoste atliko žvejybos laivo variklio galios patikrą. Prieš patikrinimą atlikta laivo rizikos kriterijų analizė, o inspektavimo metu buvo patikrinta, ar deklaruota žvejybos laivo variklio galia atitinka Žuvininkystės tarnybos turimą informaciją apie to laivo technines charakteristikas. Patikrinimo metu buvo surašytas laivo variklio galios patikros aktas, pažeidimų nebuvo nustatyta.

 

Išsamiau –  Žvejybos kontrolės ir stebėsenos skyriaus vedėjas T. Kazlauskas, tel. (8 5) 239 84 85, el. paštas [email protected], Žvejybos kontrolės ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas A. Jonaitis, tel. (8 5) 23 91124, el. paštas [email protected]

 

Share iconDalintis