Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Atlikta Baltijos jūros priekrantės žvejybos laivų variklių galios patikra

Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus pareigūnai, vadovaudamiesi 2012 m. gruodžio 20 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejojančių jūrų vandenyse, variklių galios patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“, š. m. balandžio 15 d. Palangoje atliko 2-jų Baltijos jūros priekrantės žvejybos laivų variklių galios patikrą. Prieš patikrinimą atlikta laivų rizikos kriterijų analizė, o inspektavimo metu buvo patikrinta, ar deklaruota žvejybos laivų variklių galia atitinka Žuvininkystės tarnybos turimą informaciją apie tų laivų technines charakteristikas. Patikrinimo metu buvo surašyti laivų variklių galios patikros aktai, pažeidimų nebuvo nustatyta.

 

Išsamiau –  Žvejybos kontrolės ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas A. Balnis, tel. (8 5) 21 00514, el. paštas [email protected], Žvejybos kontrolės ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas A. Jonaitis, tel. (8 5) 23 91124, el. paštas [email protected]

Share iconDalintis