Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Atlikta Baltijos jūros priekrantės žvejybos laivų variklių galios patikra

Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus pareigūnai vadovaudamiesi 2012 m. gruodžio 20 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejojančių jūrų vandenyse, variklių galios patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“, š. m. kovo 3 – 4 dienomis Klaipėdoje, prie Melnragės Šiaurinio molo atliko 3-jų Baltijos jūros priekrantės žvejybinių laivų variklių galios patikrą. Prieš patikrinimą buvo atlikta minėtų laivų rizikos kriterijų analizė, o inspektavimo metu buvo patikrinta, ar deklaruota žvejybos laivo variklio galia atitinka Žuvininkystės tarnybos turimą informaciją apie to laivo technines charakteristikas. Patikrinimo metu buvo surašyti laivų variklių galios patikros aktai, pažeidimų nebuvo nustatyta.

 

Išsamiau – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos kontrolės ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas A. Balnis, tel. (8 5) 21 00514, el. paštas [email protected],

 

Žvejybos kontrolės ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas A. Jonaitis, tel. (8 5) 23 91124, el. paštas [email protected],

Share iconDalintis