Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Atliekami moksliniai tiriamieji darbai pagal projektą „Žuvų pralaidų įrengimas prie esamų Kražantės ir Sausdravo upių užtvankų bei pralaidos rekonstrukcija Vilnios upėje“

Šių metų pirmą gegužės savaitę Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) Žuvivaisos skyrius kartu su Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojais pradėjo vykdyti mokslinius tyrimus žuvų pralaidų efektyvumui įvertinti Vilnios, Sausdravo ir Kražantės upėse. Darbai vykdomi pagal Europos žuvininkystės fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Žuvų pralaidų įrengimas prie esamų Kražantės ir Sausdravo upių užtvankų bei pralaidos rekonstrukcija Vilnios upėje“ Nr. 3FNF-0-12-01-PR001.

 

Pagrindinis projekto tikslas – padėti praeivėms žuvims, tokioms kaip: lašišos, šlakiai, upėtakiai, kiršliai, žiobriai ir kt. migracijos ir neršto metu pasiekti aukštupiuose esančias neršti tinkamiausias vietas.

 

Vykdant mokslinius tyrimus žuvys buvo gaudomos specialiąja sertifikuota elektros žūklės įranga, kurią naudoti leidimus išdavė Aplinkos apsaugos agentūra.

 

Žuvitakio efektyvumo vertinimo tyrimai buvo atliekami akustine įranga. Specialūs akustinį signalą siunčiantys žymekliai buvo implantuojami po oda žuvies papilvėje. Po operacijos ir adaptacijos laikotarpio žuvys buvo paleidžiamos atgal į tas upes, kuriose jos buvo sugautos. Sausdravo upėje Plungės rajone buvo suženklinta 30 vnt. margųjų upėtakių, Kražantės upėje Kelmės rajone pavyko sugauti ir suženklinti 30 vnt. žiobrių. Tikimasi, kad Vilnios upės (Vilniaus m.) žuvitakį įveiks suženklinti kiršliai, margieji upėtakiai ir šlakiai.

 

Tiriamosiose žuvų pralaidose Žuvininkystės tarnybos specialistai išdėstė specialius akustinį signalą fiksuojančius imtuvus, kuriais bus renkami duomenys apie praplaukusias žuvis. Įranga išdėstoma prie žuvitakio ir pačiame žuvitakyje, kad fiksuotų į jį įplaukusią žuvį ir kiek laiko žuvis jame užtrunka. Imtuvų duomenys bus nuolat tikrinami. Surinkta informacija apie žuvų migraciją padės nustatyti žuvitakio efektyvumą. Žuvitakių efektyvumo nustatymo darbus planuojama tęsti ir ateityje.

1–2 pav. Prie upės vyksta pasirengimo tyrimams darbai: statoma palapinė, kurioje bus tiriamos sugautos žuvys, ruošiamos žvejybos priemonės.

 

3–4 pav. Žuvų gaudymas elektros žūklės aparatu.

 

5–6 pav. Sugautos žuvys (šlakys ir žiobris) palaikomos specialiame tirpale, kad implantuojant akustinius žymeklius patirtų kuo mažiau streso.

7–8 pav. Visos sugautos žuvys pamatuojamos ir pasveriamos.

 

9–10 pav. Akustinio žymeklio implantavimas ir žaizdelės užsiuvimas bei dezinfekcija.

 

13 pav. Kiršlys – viena gražiausių Lietuvos žuvų.

 

Share iconDalintis