Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Aštriašnipių eršketų reintrodukcijos darbų pradžia

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527; 2008, Nr. 18-629; 2010, Nr. 139-7116) 3 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 15 straipsnio 2 dalimi ir 16 straipsnio 5 dalimi, atsižvelgdami į tai, kad aštriašnipiai eršketai įrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Žin., 2003, Nr. 100-4506; 2007, Nr. 36-1331; 2010, Nr. 20-949), ir įvertindami šios žuvų rūšies išteklių atkūrimo bei išsaugojimo Lietuvoje svarbą, 2012 m. gegužės 8 d. žemės ūkio ministras ir aplinkos ministras bendru įsakymu Nr. 3D-330/D1-401 (Žin., 2012, Nr. 55-2741) patvirtino Aštriašnipių eršketų populiacijos atkūrimo Lietuvoje 2012–2020 metais programą. Programos tikslas – atkurti ir išsaugoti aštriašnipių eršketų išteklius Lietuvos žuvininkystės vandens telkiniuose.

Šiuo įsakymu ministrai pavedė Aštriašnipių eršketų populiacijos atkūrimo Lietuvoje 2012–2020 metais programos įgyvendinimo priežiūros grupei koordinuoti minėtoje programoje numatytų priemonių įgyvendinimą.

2012 m. birželio 1 d. įvyko pirmasis šios programos įgyvendinimo priežiūros grupės posėdis, kuriam pirmininkavo priežiūros grupės vadovas – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) direktorius Vytautas Grušauskas. Posėdyje taip pat dalyvavo kiti priežiūros grupės nariai – įvairių valstybinių ir mokslo institucijų atstovai.

Posėdžio metu Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos skyriaus vedėjas Valdas Gečys trumpai apžvelgė aštriašnipių eršketų reintrodukcijos pirmuosius nuveiktus darbus ir ateities planus.

Pirmajame posėdyje taip pat buvo pritarta priežiūros grupės darbo reglamentui, kurį tvirtins Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras.

 

Pateikiame Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos skyriaus vedėjo Valdo Gečio pranešimą „Aštriašnipių eršketų reintrodukcijos darbų pradžia“. ( 2.0 Mb )

Share iconDalintis