Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Aštriašnipių eršketų populiacijos atkūrimo Lietuvoje 2012–2020 metais programos veiksmų plano įgyvendinimas

Tęsiant aštriašnipių eršketų populiacijos atkūrimo Lietuvoje 2012–2020 metais programos veiksmų planą ir vykdant „Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, 2014 metų planą“, Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos š. m. liepos mėnesį įsigijo 0,6 kg aštriašnipio eršketo ikrų. Papildomai gauta 30 tūkst. vnt. eršketų lervučių iš Vokietijos nacionalinio žemės ūkio ir žuvininkystės mokslinių tyrimų centro Mecklenburg–Vorpommern padalinio Born / Darß mieste. Išinkubavus ikrus bei paauginus lervutes prasidėjo aštriašnipio eršketo šiųmetukų įveisimo darbai.

Šį rudenį per spalio mėnesį planuojama įveisti 22 tūkst. vnt. aštriašnipio eršketo šiųmetukų į Neries ir Šventosios upes (14 tūkst. vnt. į Neries upę ir 8 tūkst. vnt. – į Šventosios upę) ir tęsti šių žuvų migracijos stebėjimo darbus.

Share iconDalintis