Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Aštriašnipis eršketas (Acipenser oxyrinchus) – rūšis svarbi Baltijos regione

Žuvininkystės tarnybos Simno, Laukystos ir Rusnės žuvivaisos biuro vyriausieji specialistai Justas Poviliūnas ir Andrej Pilinkovskij 2018 m. sausio 25–28 dienomis Berlyne (Vokietija) dalyvavo susitikime aštriašnipio eršketo (Acipenser oxyrinchus) išteklių valdymo plano, Baltijos jūros regione parengimo bei projekto aštriašnipių eršketų tematika paraiškos teikimo klausimams aptarti. Susitikime taip pat dalyvavo Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos– šalių, kuriose, remiantis istoriniais duomenimis, gyveno ar buvo sugaunami eršketai, specialistai.

Justas Poviliūnas pasisakė aštriašnipių eršketų valdymo plano bei numatomo teikti tarptautinio projekto rengimo klausimais. Artimiausiu metu planuojama parengtą bendrą Baltijos jūrai aštriašnipių eršketų valdymo planą teikti tvirtinti Helsinkio komisijai (HELCOM). Andrej Pilinkovskij pristatė darbus kuriuos Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įgyvendino vykdydama Aštriašnipių eršketų (Acipenser oxyrinchus) išteklių atkūrimo Lietuvoje darbus.

Žuvininkystės tarnyba nuo 2011 metų bendradarbiauja su Lenkijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos, Kanados specialistais, bei dar keliomis valstybėmis aštriašnipių eršketų išteklių atkūrimo Baltijos jūroje ir į Baltijos jūrą įtekančiose upėse klausimais. Šiuo metu Žuvininkystės tarnyba kaip ir kitos šalys vykdo aštriašnipio eršketo reintrodukcijos programą, pagal kurią kasmet aštriašnipiai eršketai įveisiami į upes, kurios istoriškai buvo tinkamos migracijai ir nerštui. Deja veiklų finansavimo klausimas kasmet lieka atviras. Visos šalys vykdo darbus pagal savo finansines galimybes, tačiau finansiniai ištekliai labai riboti.
Siekiant užtikrinti programos sėkmę bus bandoma gauti finansavimą iš Europos sąjungos fondų, teikiant bendrą daugiašalį projektą veikloms susijusioms su Aštriašnipio eršketo (Acipenser oxyrinchus), kaip rūšies įsitvirtinimu Baltijos jūros regione.

 

Išsamiau tel. (8 5) 2100 505 arba el. paštu Justas Poviliūnas@zuv.lt;
tel. (8 5) 2100 503 arba el. paštu Andrej Pilinkovskij@zuv.lt
Straipsnio publikavimas galimas tik gavus Žuvininkystės tarnybos prie LR ŽŪM sutikimą arba pateikiant nuorodą į jį.

Share iconDalintis