Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Aštriašnipio eršketo (Acipenser oxyrinchus) kaip rūšies atkūrimo perspektyva Baltijos jūros regione.

2019 m. sausio mėn. 17-20 dienomis Lenkijos eršketinių žuvų augintojų organizacijos, Lenkijos meškeriotojų susivienijimo administracijos kvietimu ir Lenkijos S. Sakovičiaus vardo vidaus vandenų žuvininkystės instituto Olštyne kvietimu Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos specialistai dalyvavo Berlyno mugės „Griune Voche“ metu rengiamoje konferencijoje, kuri organizuota koordinuojant programą su Leibnico vandens ekologijos ir žuvininkystės institutu Berlyne ir eršketų gelbėjimo draugija Vokietijoje.

Siekiant atstatyti per pastarąjį šimtmetį visiškai išnykusią aštriašnipių eršketų populiaciją Baltijos jūroje, būtinas valstybių, esančių šalia Baltijos jūros, bendradarbiavimas ir kiekvienos jų indėlis siekiant šio tikslo. Kadangi aštriašnipiai eršketai kaip ir kitos eršketinių žuvų rūšys yra priskirti prie saugomų žuvų rūšių ir vadovaujantis Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisijos (HELCOM) rekomendacijomis bei ES Baltijos jūros regiono strategijos tikslais, kelios ES valstybės narės (bendradarbiaudamos ir su Rusijos Federacijos atstovais) ėmėsi iniciatyvos bendromis pastangomis parengi programą atkurti ne tik Baltijos jūroje gyvenusius aštriašnipius eršketus Acipenser  oxyrinchus, bet ir kitas eršketinių žuvų rūšis, kurios sutinkamos ne tik Europoje. Bendra HELCOM palaikoma eršketinių žuvų išteklių atkūrimo ir apsaugos programa po pirminio svarstymo ir sutarimo atsižvelgus į pastabas Europos Sąjungos šalių atstovų turi būti patvirtinta artimiausiu metu. Tokia programa leis įtraukti į šį svarbų ir sudėtingą procesą ne tik institucijas kurios augina ir išleidžia eršketines žuvis, bet ir visuomenę. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos  gavo Vokietijos Leibnico vandens ekologijos ir žuvininkystės instituto bei Valstybinio žemės ūkio ir žuvininkystės tyrimų instituto kvietimą kaip partneriams dalyvauti rengiantis įgyvendinti programą siekiant atkurti ne tik Baltijos jūroje gyvenusius aštriašnipius eršketus Acipenser  oxyrinchus, bet ir kitas eršketinių žuvų rūšis. Taip pat atnaujinus duomenis apie veiklas atliktas paskutiniais metais teikti projektą „Aštriašnipių eršketų veiksmų planas“. Bendro projekto tikslas – atkurti aštriašnipių eršketų išteklius ir ištirti jų išgyvenimo bei prisitaikymo gamtoje sąlygas. Projekto pateikimas numatomas 2020 metais.

Žuvininkystės tarnyba jau kuris laikas glaudžiai bendradarbiauja su Vokietija, Lenkija bei dar keliomis valstybėmis aštriašnipių eršketų išteklių atkūrimo Baltijos jūroje ir į Baltijos jūrą įtekančiose upėse klausimais. Šiuo metu Žuvininkystės tarnyba vykdo aštriašnipio eršketo reintrodukcijos programą, pagal kurią kasmet tam tikras aštriašnipių eršketų kiekis įveisiamas į upes, kurios istoriškai buvo tinkamos migracijai ir nerštui. Be to, Žuvininkystės tarnyba kartu su Ekologijos instituto Gamtos tyrimų centru vykdo šių karališkų žuvų migracijos Lietuvoje tyrimus.

Konferencijos metu išklausyti Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos pranešimai apie aštriašnipių eršketų reintrodukciją ir pasiektus rezultatus kiekvienoje šalyje.

 

Share iconDalintis