Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Antras susitikimas dėl apsikeitimo elektroninėmis inspekcijos ataskaitomis

2011 m. gegužės 10-11 dienomis Paryžiuje vyko susitikimas dėl apsikeitimo elektroninėmis inspekcijos ataskaitomis, kuriame dalyvavo Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros, Europos Komisijos ir valstybių narių atstovai, tarp jų ir Irina Jakovleva, Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Posėdis vyko pirmininkaujant poniai Beata`i Kombi, Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros (BŽKA) padalinio vadovei, ir ponui Gert`ui Thostrup`ui, Danijos Žuvininkystės direktorato vyriausiajam patarėjui.

Šio seminaro tikslas buvo baigti rengti patikrinimo ir stebėjimo ataskaitų apsikeitimo elementų apibrėžimus ir aptarti tolesnius veiksmus. Susitikime nustatytas terminas iki š.m. liepos mėnesio galutinai parengti bendruosius reikalavimus duomenų apsikeitimams. Vyko diskusijos dėl galimų bendrų reikalavimų interneto paslaugoms ir dėl galimo bendrų viešųjų pirkimų vykdymo tarpininkaujant BŽKA.

Susitikimo metu Europos Komisijos atstovas pateikė komentarų, susijusių su pirmame susitikime valstybių narių atstovų išsakytomis pastabomis dėl į inspektavimo elektronines ataskaitas įtrauktinų elementų.
Susirinkimas apibrėžė Europos Sąjungos valstybių narių darbo uždavinius:·
* baigti aprašyti visų modulių patikrinimo ir stebėjimo ataskaitų apsikeitimo elementų apibrėžimus;
* parengtus elementų apibrėžimus pateikti per 2011 m. birželio 21 d. Europos Komisijos ir valstybių narių susitikimą. Prašyti Komisijos, kad pagal pateiktą informaciją parengtų inspekcijos ir stebėsenos ataskaitų elementus XSD formatu;
* parengti ir teikti prašymus dėl lėšų skyrimo projektui įgyvendinti ir palaikyti;
* apsvarstyti Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros pasiūlymą dėl bendrosios inspektavimo ir stebėsenos ataskaitų specifikacijos kūrimo;
* apsvarstyti pasiūlymą dėl bendro tiekėjo.

Šios grupės darbo metodai buvo įvertinti kaip duodantys geriausių rezultatų, todėl nutarta jų nekeisti.

Irina Jakovleva, Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Share iconDalintis