Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Airija ir Lietuva vis daugiau dėmesio skiria vidaus vandenų žuvininkystei

Spalio 1 d. žemės ūkio viceministras Mindaugas Kuklierius, Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos atstovai susitiko su Airijos ryšių, energetikos ir gamtos išteklių ministru Fergus O‘Dowd aptarti vidaus vandenų žuvininkystės klausimų.

„Lietuva pirmą kartą pirmininkauja ES Tarybai ir mums yra labai malonu sulaukti tiek daug svečių iš įvairių valstybių, norinčių aptarti rūpimus žemės ūkio ir žuvininkystės klausimus“, – kalbėjo žemės ūkio viceministras M. Kuklierius, pristatydamas senas tradicijas turintį Lietuvos žuvininkystės sektorių. Viceministras pabrėžė, kad žuvų ištekliams jūrose ir vandenynuose smarkiai mažėjant, Lietuvoje vis daugiau dėmesio skiriama vidaus vandenų žuvininkystei. Šiame sektoriuje yra sukurta apie 2 tūkst. darbo vietų.

Didžioji dalis mūsų šalies vandens telkinių yra valstybiniai, todėl vidaus vandenų ištekliais rūpinasi valstybė, šią funkciją delegavusi Žuvininkystės tarnybai prie ŽŪM. Jos direktorius Vytautas Grušauskas paminėjo, kad kasmet į Lietuvos ežerus, upes, vidaus saugyklas išleidžiama daugiau kaip 28 mln. vnt. įvairių rūšių žuvų. jauniklių. Šiuo metu ypatingas dėmesys skiriamas vertingų žuvų – lašišų, šlakių eršketų – populiacijos atstatymui.

Tvenkinių akvakultūrą Lietuvoje plėtoja privatūs žuvų augintojai ir įmonės. Kol kas daugiausiai tvenkiniuose užauginama karpinių žuvų, tačiau vis daugiau asmenų domisi naujovėmis. Įrengiamuose moderniuose žuvų auginimo cechuose plečiamas žuvų asortimentas –  auginami upėtakiai, afrikiniai šamai, unguriai ir kitos vertingos žuvys.

Pasak Airijos žvejybos sektoriaus situaciją ir plėtros planus pristačiusio Airijos ryšių, energetikos ir gamtos išteklių ministro F. O‘Dowd,  jų šalis vidaus vandenų žuvininkystei kasmet skiria apie 750 mln. eurų, šiame sektoriuje dirba 10 tūkst. žmonių. Ministrą domino Lietuvos patirtis ir pozicija skatinant jaunus žmones užsiimti žvejybos verslu. Svečias iš Airijos taip pat domėjosi  Lietuvos žūklės turizmo rinka, jos potencialu, žuvų  išteklių apsauga ir išsaugojimu.

Mnistras F. O‘Dowd klausinėjo, kaip Lietuvoje vykdoma žuvų išteklių apsauga. Airijoje labai paklausi pramoginė žūklė, žmonės mėgsta žvejoti. Šioje šalyje į apsaugos sistemą stengiamasi įtraukti ir sąžiningus žvejus, kad padėtų kovoti su brakonieriais. Airijoje už smulkius žvejybos pažeidimus nustatytos nedidelės, už didelius – gerokai pažeidėjo piniginę paploninančios baudos. Ministras domėjosi lietuviškų gamtos apsaugos inspekcijų veikla, baudų skyrimu.

Aplinkos ministerijos Gamtos išteklių skyriaus vedėjas Vilmantas Graičiūnas informavo, kad Lietuvoje leidimų mėgėjų žvejybai skaičius kasmet auga. Padidinus baudas už brakonieriavimą, dabar pažeidėjai turės labai gerai pagalvoti, ar leistis į neteisėtą žvejybą. Nors brakonieriavimas Lietuvoje dar labai paplitęs, tačiau  pastaruoju metu daugėja sąžiningų žvejų, kurie nepalaiko draudžiamais įrankiais ar būdais žvejojančių kolegų ir apie juos praneša pareigūnams.

Informacija paimta iš http://www.zum.lt/index.php?-1277749761

Share iconDalintis