Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Abipusiai naudinga viešnagė Armėnijoje

2016 m. birželio 6–10 dienomis žemės ūkio viceministro Sauliaus Jakimavičiaus vadovaujama delegacija viešėjo Armėnijoje, kur susitiko su Armėnijos žemės ūkio ministru Sergo Karpetianu ir viceministru Armenu Arutunianu. Šios delegacijos sudėtyje, be kitų įstaigų prie ŽŪM vadovų, LR ambasadoriaus Armėnijoje, buvo ir Žuvininkystės tarnybos prie ŽŪM direktorė Indrė Šidlauskienė.

Abi šalys susitarė toliau skatinti dvišalį bendradarbiavimą žemės ūkio srityse, vadovaudamosi lygybės ir abipusio naudingumo principais, ir pasirašė Veiksmų planą, siekdamos kartu vykdyti tam tikras veiklas veislininkystės, žuvininkystės, ekologinio ūkininkavimo, žemdirbių konsultavimo srityse.

Viceministras Saulius Jakimavičius pažymėjo, jog iki šiol abiejų šalių bendradarbiavimas nebuvo labai aktyvus, tačiau dabar padėtis keisis iš esmės. „Lietuva yra pasirengusi dalytis savo ekspertais ir patirtimi, sukaupta integracijos į Europos Sąjungą metu. Džiaugiuosi, kad mūsų prekybos ryšiai auga. Lietuvos eksportas į Armėniją nuo 2011 m. išaugo 12 kartų ir 2015 m. siekė 2,6 mln. eurų, o iš Armėnijos buvo importuota produktų už 1,5 mln. eurų. Lietuva – eksporto šalis, o žemės ūkio produkcija sudaro 20 proc. nuo viso šalies eksporto“, – pabrėžė viceministras.

Lietuva konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Armėnijos žemės ūkio ministerijai dėl žemės ūkio konsultavimo tarnybos steigimo, šalies ūkininkų, kooperatyvų, žemės ūkio bendrovių konsultavimo pagerinimo, žuvininkystės plėtros, išteklių apsaugos. Vykdant šias veiklas, šalys susitarė surengti du Lietuvos ekspertų vizitus į Armėniją – š. m. birželio ir spalio mėnesiais ir vieną Armėnijos žemės ūkio specialistų vizitą į Lietuvą  š. m. rugsėjį.

Pirmojo vizito į Armėniją 2016 m. birželio mėnesį metu Armėnijos žemės ūkio ministerijos ir jai pavaldžių organizacijų vadovaujantiesiems ir atsakingiesiems darbuotojams buvo pristatyta Lietuvos pažanga, įgyvendinant su stojimu į Europos Sąjungą susijusias žemės ūkio reformas,  žuvininkystės plėtros kryptys, taip pat susipažinta su Armėnijos patirtimi, įgyvendinant žemės ūkio sektoriaus pertvarką ir reformas, pasiekimus žuvininkystės srityje.

Lietuvos delegacija turėjo galimybę apsilankyti trijuose Armėnijos žuvininkystės ūkiuose, kuriuose auginami eršketai bei upėtakiai – tarp jų ir Lietuvoje iki šiol neveisiami, tačiau Estijoje jau auginami, gintariniai upėtakiai. Taip pat buvo įdomu išgirsti ir pamatyti, kad Armėnijos Vyriausybė skyrė daugiau kaip 6 mln. eurų, kad būtų sukurta Sevano ežero, kurio plotas 1 243 km², upėtakių (iš buvusių 4 rūšių teišlikusios tik 2) veisimo bazei įsteigti. Minėti upėtakiai bus veisiami ir auginami ne tik uždarose sistemose – kelios sistemos pastatytos 4 km nuo kranto nutolusiose ežero vietose.

Armėnijos žemės ūkio specialistai vizito į Lietuvą 2016 m. rugsėjį metu bus supažindinti su Lietuvos patirtimi, įgyvendinant su stojimu į Europos Sąjungą susijusias žemės ūkio reformas  gyvulininkystės ir gyvulių veislininkystės, žuvininkystės, ekologinių žemės ūkio produktų gamybos ir ekologinio sertifikavimo sistemos sukūrimo, šalies ūkininkų, kooperatyvų, žemės ūkio bendrovių konsultavimo srityse.

Antrojo vizito į Armėniją 2016 m. spalio mėnesį metu bus apibendrinti pasiekti rezultatai, perteikiant Lietuvos patirtį tokiose svarbiose Armėnijai žemės ūkio srityse kaip gyvulininkystė ir gyvulių veislininkystė, žuvininkystė, ekologinių žemės ūkio produktų gamyba ir ekologinio sertifikavimo sistemos sukūrimas, ūkininkų, kooperatyvų, žemės ūkio bendrovių konsultavimas, numatytos ateities bendradarbiavimo galimybes.

Vizito Armėnijoje akimirkos

Su valstybinės žuvivaisos įmonės generaliniu direktoriumi Edvard Gevorgyan

Share iconDalintis