Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2020 metų žvejyba Baltijos jūroje: nauji draudimai ir ribojimai

ES Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje pasiektas politinis sutarimas dėl žvejybos galimybių Baltijos jūroje 2020 metams. Europos Komisija pasiūlė stipriai mažinti žvejybos kvotas beveik visiems ištekliams, o rytinių Baltijos jūros menkių tikslinę ir mėgėjų žvejybą visai uždrausti.

Šį pasiūlymą EK pateikė remdamasi tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos mokslininkų rekomendacijomis ir įvertindama itin prastą beveik visų Baltijos jūros žuvų rūšių būklę.

Lietuvai rytinės Baltijos jūros dalies menkių tikslinei ir mėgėjų žvejybai neskiriama nė vienos tonos. Siekiant išvengti rytinių menkių priegaudos, kitais metais nuo gegužės iki rugpjūčio pabaigos bet kokių išteklių žvejyba pagrindinėse menkių neršto teritorijose bus draudžiama.

Centrinio Baltijos jūros baseino strimelių žvejybos galimybės Lietuvai mažinamos 10 proc., šprotų mažinamos 22 proc., centrinio Baltijos jūros baseino lašišų mažinamos 5 proc., vakarinės Baltijos jūros dalies menkių mažinamos 60 proc., taip pat įvedami žvejybos draudimai ir ribojimai žuvų neršto metu.

ES ministrai pripažino, kad kritinė Baltijos jūros rytinių menkių ir bloga kitų šios jūros žuvų išteklių būklė turi būti gerinama pasitelkiant visus turimus instrumentus, kurie mažintų užterštumą, ekosistemos kitimą, buveinių nykimą, ruonių populiacijos ir parazitų poveikį menkių ištekliams bei subalansuotų verslinį laivyną. Šie valstybių įsipareigojimai išdėstyti prie politinio sutarimo pridedamoje deklaracijoje.

Žvejybos laivyno pajėgumams suvaldyti ir priderinti prie žvejybos galimybių Europos aplinkos, jūrinių reikalų ir žuvininkystės komisaras Karmenu Vella pažadėjo nedelsiant pateikti Europos jūrinių reikalų ir žuvininkystės fondo reglamento keitimo projektą dėl visiško žvejybos nutraukimo priemonės atnaujinimo (ši priemonė nustojo galioti 2017 m. pabaigoje).

ES Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje buvo atsižvelgta į daugelį Lietuvai svarbių momentų. Pirmiausia, nebus siekiama įdiegti papildomų kontrolės priemonių priegaudai fiksuoti, nes jos taptų nepakeliama finansine ir administracine našta mūsų žvejams. Antra, šprotų kvota bus mažinama ne 25 proc., o 22 proc. O svarbiausia tai, kad Europos Komisija įsipareigojo pateikti teisinį pasiūlymą dėl socialinių-ekonominių pasekmių suvaldymo, kuris bus itin aktualus mūsų žvejams, netenkantiems galimybių tęsti savo veiklą dėl krizinės situacijos Baltijos jūroje.

(Informacijos šaltinis – LR žemės ūkio ministerija)

Share iconDalintis