Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2019 m. gruodžio 4 d. kviečiame žvejus ir žvejybos įmonių atstovus pasiklausyti informacinių pranešimų aktualiomis temomis

2019 m. gruodžio 4 d. 13 val. kviečiame žvejus ir žvejybos įmonių atstovus pasiklausyti informacinių pranešimų aktualiomis temomis. Bus skaitomi pranešimai:

Dėl žvejybos velkamaisiais įrankiais rytinėje Baltijos jūros dalyje, įsigaliojus menkių žvejybos draudimui.

(2019 m. liepos 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1248, kuriuo nustatomos priemonės didelei grėsmei, kilusiai rytinės Baltijos jūros dalies menkių (Gadus morhua) išteklių išsaugojimui, sumažinti).

Dėl žvejybos Baltijos jūroje apribojimų 2020 metais.

(2019 m. spalio 30 d. Tarybos Reglamentas (ES) 2019/1838, kuriuo 2020 m. nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2019/124 nuostatos, susijusios su tam tikromis žvejybos kituose vandenyse galimybėmis).

Aštriašnipių eršketų (Acipenser oxyrinchus Mitchill, 1815) populiacijos atkūrimo Lietuvoje darbai, jų sugavimai, migracija, ženklinimas, ekologinis stebėjimas Baltijos jūros priekrantės zonoje.

Vieta: Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos posėdžių salė (J. Janonio g. 24, Klaipėda).

DARBOTVARKĖ (PDF)

Išsamiau: Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vyr. specialistė Jurgita Grigaitienė, tel. 8 46 310660, el. p. [email protected].

Share iconDalintis