Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2015 m. balandžio 9–10 d. buvo atlikta Žuvininkystės tarnybai priklausančių žuvų pralaidų ir panaudos pagrindais priklausančių užtvankų, kuriose numatyta įrengti žuvų migracijos takus, pavasarinė apžiūra

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus

vyriausiasiojo  specialisto

Gedimino Vito Ratkaus

Komandiruotės į Tauragės, Kelmės miestus ir Plungės rajoną

Ataskaita

2015 04 15

Vykdant 2015 m. balandžio 8 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) Direktoriaus įsakymą Nr. V2-70 „Dėl G. V. Ratkaus komandiruotės į Tauragę, Kelmę ir Plungės rajoną“ 2015 m. balandžio 9–10 d. buvo atlikta  Žuvininkystės tarnybai priklausančių žuvų pralaidų ir panaudos pagrindais priklausančių užtvankų,    kuriose numatyta įrengti žuvų migracijos takus, pavasarinė apžiūra (toliau – Apžiūra).

 

Apžiūros metu nustatyta:

1. Tauragės žuvų perėjimo takas veikia, tačiau reikia pakeisti tako žemutinio ir aukštutinio skydo kilnojamojo mechanizmo dalių tepalus.

2. Žuvų pralaida esamoje užtvankoje ant Kražantės upės Kelmės mieste veikia, trūkumų nepastebėta.

3. Žuvų pralaida esamoje užtvankoje ant Sausdravo upės Žlibinų kaime, Plungės rajone veikia, trūkumų nepastebėta.

4. Lomių užtvankoje ant Šunijos upės, esančioje Lomių kaime Tauragės rajone,šachtinės vandens pertekliaus pralaidos aukštutiniame ir žemutiniame bjefuose yra nešmenų, kuriuos reikia šalinti.

5. Skaudvilės užtvankoje ant Ančios upės esančioje Jakštų kaime Tauragės rajone šachtinės vandens pertekliaus pralaidos aukštutiniame ir žemutiniame bjefuose yra nešmenų, kuriuos reikia šalinti.

Žuvų pralaida esamoje užtvankoje ant Kražantės upės Kelmės mieste

 

Žuvų pralaida esamoje užtvankoje ant Sausdravo upės Žlibinų kaime, Plungės rajone

 

Lomių užtvankos ant Šunijos upės Lomių kaime Tauragės rajone šachtinės vandens pertekliaus pralaidos žemutinis bjefas

Lomių užtvankos ant Šunijos upės Lomių kaime Tauragės rajone šachtinės vandens pertekliaus pralaidos aukštutinis bjefas

 

Skaudvilės užtvankos ant Ančios upės, esančios Jakštų kaime Tauragės rajone, šachtinės vandens pertekliaus pralaidos aukštutinisbjefas

Skaudvilės užtvankos ant Ančios upės Jakštų kaime Tauragės rajone šachtinės vandens pertekliaus pralaidos žemutinis bjefas

Ataskaitą rengė

Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus

vyriausiasis specialistas

Gediminas Vitas Ratkus

Share iconDalintis