Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2014 metų žuvų įveisimo darbų pradžia

Vadovaudamiesi Žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354/D1-303 ( Žin., 2010, Nr. 47-2270) ir vykdydami Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, 2014 metų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 3D-150, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus ir poskyrių darbuotojai pradėjo poskyriuose išveistų žuvų įveisimo valstybiniuose vandens telkiniuose darbus.

Share iconDalintis