Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2012 m. rugsėjo 19–24 d. vykdytos Lietuvos Respublikos žvejybos laivo „Northern Phoenix“ inspekcija

2012 m. rugsėjo 19–24 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) Žvejybos stebėsenos ir kontrolės bei Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyrių pareigūnai Klaipėdos uoste tikrino žuvų iškrovimą iš Lietuvos Respublikos žvejybos laivo „NORTHERN PHOENIX“, grįžusio iš žvejybos šiaurės vakarų ir šiaurės rytų Atlanto reguliuojamų rajonų. Inspekcijos metu buvo tikrinama minėto žvejybos laivo dokumentacija: žvejybos laivo žurnalas, produkcijos žurnalas, produkcijos sukrovimo ir triumų planai, triumai, žinutės apie sugavimus (CAT, COE, COX), produkcijos etikečių ženklinimas. Į žvejybos laivo inspekciją buvo atvykęs Michael`is Parker`is (Michael Parker) ir kiti Europos Komisijos inspektoriai, kurie atliko stebėtojų vaidmenį. Komisijos inspektoriai vertino Lietuvos inspektorių darbą ir Lietuvos kontrolės priemonių atitiktį žuvininkystę reglamentuojantiems Europos Sąjungos teisės aktams. Michael`is Parker`is pateikė teigiamą nuomonę apie stebėtą inspekciją – laivo tikrinimo procedūros atliktos profesionaliai, yra aiškios ir skaidrios, jomis užtikrinamas reikiamas pagrindinių operacijų teisėtumas ir tvarkingumas. Vis dėlto Europos Komisijos pareigūnas pažymėjo, kad Lietuvoje baudos už tolimųjų jūrų vandenyse vykdomos žvejybos pažeidimus yra ženkliai per mažos ir neproporcingos žvejybos laivo daromai žalai.

Share iconDalintis