Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2012 m. Europos Bendrijos jungtinės veiklos plano inspekcijos misija

Šių metų vasario 19 – kovo 13 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos kontrolės ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Jonaitis dalyvavo Europos Bendrijos jungtinės veiklos plano inspekcijos misijoje, kurios tikslas – inspektuoti žvejybos laivus ir kontroliuoti, kad žvejyba Šiaurės vakarų Atlanto žvejybos organizacijos (toliau – NAFO) reguliuojamame žvejybos rajone būtų vykdoma pagal NAFO taisykles. Žvejybos laivų inspektavimas buvo vykdomas ES/Islandijos Karalystės pakrančių apsaugos laivu „TYR“. Šioje misijoje dalyvavo po vieną inspektorių iš Ispanijos, Kanados ir Lietuvos bei koordinatorius iš Bendrijos žvejybos kontrolės agentūros. Žvejybos laivų veikla buvo intensyvi – šiuo metų laiku žvejojo 13 laivų (šeši Portugalijos Respublikos, trys Ispanijos Karalystės, du Rusijos Federacijos, bei po vieną Farerų salų ir Lietuvos Respublikos laivą). Iš viso misijos metu buvo patikrinti 5 užsienio valstybių žvejybiniai laivai: 2 su Ispanijos Karalystės, vienas su Portugalijos Respublikos, vienas su Farerų salų bei vienas su Rusijos Federacijos vėliava. Vienas Ispanijos laivas – „FESTEIRO“ NAFO 3N parajonyje žvejojo juoduosius paltusus, o kitas – „PESCABERBES DOS“ – NAFO 3L parajonyje žvejojo krevetes. Portugalijos laivas „SANTA MAFALDA“ NAFO 3N parajonyje žvejojo juoduosius paltusus, Rusijos laivas „SEVERNAYA ZEMLYA“ NAFO 3N parajonyje žvejojo juoduosius paltusus, o Farerų salų laivas „GADUS“ NAFO 3M parajonyje žvejojo menkes. Per patikrinimus buvo vertinamas priegaudos dydis, matuojamas tralo akių dydis, įvertinama laive esančios produkcijos atitiktis žvejybos žurnaluose deklaruojamai produkcijai. Galiausiai buvo detaliai tikrinama žvejybos dokumentacija, stebėtojo buvimas laive, laivų palydovinės sistemos (VMS) funkcionavimas. Portugalų laive „SANTA MAFALDA“ buvo konstatuotas pažeidimas pagal NAFO žvejybos taisyklių 26 straipsnio 6-os dalies viii punktą ( pasibaigęs žuvų produkcijos triumų plano galiojimo laikas). Farerų salų laivo „GADUS“ kapitonui buvo pareikšta pastaba dėl žuvų sukrovimo plano triumuose kokybės, duotas nurodymas sugautų žuvų kiekį tame plane įrašyti, nurodant svorio vienetus (kilogramus).

Daugiau informacijos – Bendrijos žvejybos kontrolės agentūros tinklalapyje adresu:

http://www.cfca.europa.eu/pages/home/jdp_nafo_2012.htm 

 

 

 

 

 

Share iconDalintis