Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2012-07-10 Pateikta projekto paramos paraiška

2012 m. birželio 27 d. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos vertinti paramos paraišką pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos sritį „Parama bendro intereso priemonėms“.

Projekto pavadinimas – „Investicijos į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus bei Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus poskyrius, skatinant geresnį žuvininkystės išteklių išsaugojimą“.

Pagrindinis projekto tikslas – kurti konkurencingą žuvininkystės sektorių, skatinant geresnį žuvininkystės išteklių valdymą ir išsaugojimą, užtikrinant darbo sąlygų ir saugos gerinimą bei skatinant mokslininkų ir žuvininkystės sektoriaus ūkio subjektų partnerystę.

2013 ir 2014 metais planuojama rekonstruoti Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos skyriaus Trakų Vokės poskyrio inkubatorių, įsigyti trūkstamą įrangą margųjų upėtakių bei kiršlių inkubacijos cechams, Žuvivaisos skyriaus Žeimenos poskyryje įrengti geoterminę šildymo–vėsinimo sistemą, įsigyti ir atnaujinti Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Žuvų ligų ir vandens tyrimų poskyriui būtiną laboratorinę įrangą reikalingą hidrobiologiniams, hidrocheminiams, hidrobiontų cheminiams ir parazitologiniams tyrimams atlikti, be to, atnaujinti pasenusią, Žuvininkystės tarnybos skyriuose ir poskyriuose naudojamą, kompiuterinę techniką bei programinę įrangą, vykdyti privalomąjį projekto viešinimą.

2014 metų pabaigoje ir 2015 metų pradžioje numatoma modernizuoti Žuvivaisos skyriaus Rusnės poskyrio ir Žeimenos poskyrio (Ignalinoje) inkubacinius cechus bei įsigyti technologinės įrangos, įrengti Žuvivaisos skyriaus Šilavoto poskyryje žiemojimo tvenkinių apšvietimą, aptverti žiemojimo tvenkinius, pakeisti gamybinių pastatų stogų dangas iš asbestinio šiferio į „draugiškesnes“ aplinkai ir žmogui dangas, vykdyti privalomąjį projekto viešinimą.

Projektą numatyta įgyvendinti per 30 mėnesių.

Bendra projekto vertė – 6,85 mln. Lt.

 

Share iconDalintis