Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2011 m. žvejybos kvotų Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutiniame tvenkinyje skirstymas

Š. m. kovo 23 d. 10 val. Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento patalpose (Rotušės a. 12, Kaunas) vyks Žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo komisijos posėdis, kuriame bus skirstomos naudotojams 2011 m. žvejybos Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutiniame baseine kvotos. Žvejybos kvotos bus skirstomos vadovaujantis Žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V1-7 (Žin., 2007, Nr. 12-513; 2010, Nr. 13-664).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr.  D1-28 „Dėl verslinės žvejybos  limito Kauno mariose ir Kruonio HAE aukštutiniame baseine 2011  m.“ nustatyti šie žvejybos limitai:

  • Kauno mariose – 68 t įvairių rūšių žuvų, iš jų 6,53 t karšių, 47 vnt. 40-45 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių ir  32 vnt. 70 mm ir didesnio akių dydžio statomųjų tinklaičių.
  • Kruonio HAE aukštutiniame baseine – 15 t įvairių rūšių žuvų, iš jų – 3 t karšių ir 20 vnt. 40-45 mm akių dydžio tinklaičių nuo birželio 15 d. ar 70 mm ir didesnio akių dydžio statomųjų tinklaičių nuo liepos 15 d.
Share iconDalintis