Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2009 m. vasario 2 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti

Kvietimas teikti paraiškas PARAMai gauti PAGAL Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos TREČIOSIOS PRIORITETINĖS KRYPTIES „BENDRO INTERESO PRIEMONĖS“ PRIEMONĖS „koLEKTYVINIAI VEIKSMAI“ VEIKLOS SRITĮ „PARAMA BENDRO INTERESO PRIEMONĖMS“
 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos sritį „Parama bendro intereso priemonėms“.

Paraiškos priimamos nuo 2009 m. vasario 2 d. iki 2009 m. balandžio 30 d. Paraiškos, pateiktos po kvietime teikti paraiškas nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos, nepriimamos.

Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos sritį „Parama bendro intereso priemonėms“ paraiškos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3D-41 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ veiklos srities „Parama bendro intereso priemonėms“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Paraiškos forma skelbiama Agentūros interneto svetainėje adresu: www.nma.lt.

Paraiškos teikiamos Agentūros Kontrolės departamento teritoriniuose skyriuose pagal pareiškėjo buveinės vietą toliau nurodytais adresais:

 

Teritorinis skyrius Adresas Telefonas
Alytaus skyrius Tvirtovės g. 1/Naujoji g. 2, 62116 Alytus (8 315) 56 793

(8 315) 56 798

Kauno skyrius Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas (8 37) 308 550

(8 37) 308 552

Klaipėdos skyrius Taikos pr. 28, 91220 Klaipėda (8 46) 431 407

(8 46) 431 405

Marijampolės skyrius Gamyklų g. 1, 68300 Marijampolė (8 343) 97 997

(8 343) 97 990

Panevėžio skyrius Anykščių g. 4, 35171 Panevėžys (8 45) 502 277

(8 45) 502 265

Šiaulių skyrius Dvaro g. 78, 76298 Šiauliai (8 41) 596 080

(8 41) 596 081

Tauragės skyrius Prezidento g. 7, 72258 Tauragė (8 446) 20 120

(8 446) 20 121

Telšių skyrius Pramonės g. 5, 87333 Telšiai (8 444) 77 050

(8 444) 77 052

Utenos skyrius Basanavičiaus g. 126, 28214 Utena (8 389) 64 080

(8 389) 64 091

Vilniaus skyrius S. Dariaus ir S.Girėno g. 40, 02189 Vilnius (8 5) 264 9485

(8 5) 264 9487

Paraiška turi būti pateikta asmeniškai pareiškėjo vadovo ar per įgaliotą asmenį (kartu pateikiamas įgaliojimas, patvirtintas pareiškėjo vadovo parašu ir antspaudu, jeigu toks yra). Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos. Teikiant paraišką, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Agentūrai klausimus dėl dalyvavimo programoje tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus:

–          telefonu (8 5) 252 6999;

–          faksu (8 5) 252 6945;

–          elektroniniu paštu [email protected];

–          adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

Share iconDalintis