Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2009 m. sausio 5 d. paskelbtas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti

Kvietimas teikti paraiškas PARAMai gauti PAGAL Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos PIRMOSIOS PRIORITETINĖS KRYPTIES „JŪRŲ ŽVEJYBOS LAIVYNO PRITAIKYMO PRIEMONĖS“ PRIEMONĘ „ŽVEJYBOS LAIVŲ MODERNIZAVIMAS“
 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonę „Žvejybos laivų modernizavimas“.

Paraiškos priimamos nuo 2009 m. sausio 5 d. iki 2009 m. kovo 6 d. Paraiškos, pateiktos po kvietime teikti paraiškas nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos, nepriimamos.

Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonę „Žvejybos laivų modernizavimas“ paraiškos forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-708 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės „Žvejybos laivų modernizavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.

Paraiškos forma skelbiama Agentūros interneto svetainėje adresu: www.nma.lt.

Paraiškos teikiamos Agentūros Kontrolės departamento teritoriniuose skyriuose pagal pareiškėjo buveinės vietą nurodytais adresais:

 

Teritorinis skyrius Adresas Telefonas
Alytaus skyrius Tvirtovės g. 1/Naujoji g. 2, LT-62116 Alytus (8 315) 56 797
Kauno skyrius Donelaičio g. 33, LT-44240 Kaunas (8 37) 30 85 50
Klaipėdos skyrius Taikos pr. 28, LT-91220 Klaipėda (8 46) 43 14 00
Marijampolės skyrius Gamyklų g. 1, LT-68300 Marijampolė (8 343) 97 950
Panevėžio skyrius Anykščių g. 4, LT-35171 Panevėžys (8 45) 50 22 70
Šiaulių skyrius Dvaro g. 78, LT-76298 Šiauliai (8 41) 59 61 29
Tauragės skyrius Prezidento g. 7, LT-72258 Tauragė (8 446) 20 120
Telšių skyrius Pramonės g. 5, LT-87333 Telšiai (8 444) 77 050
Utenos skyrius Basanavičiaus g. 126, LT-28214 Utena (8 389) 64 080
Vilniaus skyrius S. Dariaus ir S.Girėno g. 40, LT-02189 Vilnius (8 5) 264 9487

Paraiška turi būti pateikta asmeniškai pareiškėjo vadovo ar per įgaliotą asmenį (kartu pateikiamas įgaliojimas, patvirtintas pareiškėjo vadovo parašu ir antspaudu, jeigu toks yra). Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos. Teikiant paraišką, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Agentūrai klausimus dėl dalyvavimo programoje tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus:

–          telefonu (8 5) 252 6999;

–          faksu (8 5) 252 6945;

–          elektroniniu paštu [email protected];

–          adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

Share iconDalintis