Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2009 m. birželio 23 d. 9 val. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje 399 salėje vyks Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto posėdis

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2007–2013 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS KOMITETO POSĖDIS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija,
Gedimino pr. 19, Vilnius
2009 m. birželio 23 d.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

 

9.00-9.30 Dalyvių registracija. Kava.
9.30-9.50 Įžanginės Stebėsenos komiteto pirmininko ir Europos Komisijos atstovo kalbos.
9.50-9.55 Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
9.55-10.25 Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos įgyvendinimo
2008 metų ataskaita.
Pristato Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų skyriaus vedėja Rimantė Daunytė
10.25-10.40 Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos įgyvendinimo pasiekimai (įvykę ir numatomi kvietimai teikti paraiškas).
Pristato Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų skyriaus vedėja Rimantė Daunytė
10.40-10.55 Paramos Lietuvos žuvininkystės sektoriui 2007–2013 metų laikotarpiu viešinimo pristatymas
Pristato Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų skyriau vedėja Rimantė Daunytė
10.55-11.15 Kavos pertraukėlė
11.15-11.35 Pakartotinis specialiųjų projektų atrankos ir pirmumo kriterijų aptarimas ir tvirtinimas.
Pristato Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja Simona Utaraitė
11.35-12.20 Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonės „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“ pramos dydžio, skirto plėtros strategijai įgyvendinti, skaičiavimo metodikos aptarimas, metodikos tvirtinimo tvarkos nustatymas.
Pristato Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto tyrėja Arina Motova ir Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja Simona Utaraitė
12.20-12.35 Europos Komisijos iškelti klausimai (Žalioji knyga – Bendrosios žuvininkystės politikos aptarimas)
12.35-12.45 Pasiūlymai dėl sekančio posėdžio datos bei darbotvarkės.
Share iconDalintis