Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Jau ketvirtą kartą į Neries ir Šventosios upes išplauks aštriašnipių eršketų šiųmetukai!

2012 metais Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, vykdydama Aštriašnipių eršketų populiacijos atkūrimo Lietuvoje 2012–2020 metais programos veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir aplinkos ministrų bendru 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3D-330/D1-401 (Žin., 2012-08-12, Nr. 55-2741), pirmą kartą įsigijo aštriašnipių eršketų ikrų, kuriuos savo poskyriuose sėkmingai išinkubavo ir lervutes išaugino iki šiųmetukų stadijos.

Pagal minėtą planą 2012 m. spalio 11–12 dienomis eršketų šiųmetukai reintrodukcijos tikslais bus įveisti į Neries į Šventosios upes.

Šių žuvų įveisimo efektyvumo ir migracijos tikslais vykdomas monitoringas, todėl jau galima daryti kai kurias išvadas apie eršketų migraciją iki Kuršių marių, Baltijos jūros, apie šių žuvų sugavimus Kuršių mariose.

Akcijoje numato dalyvauti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos specialistai, Gamtos tyrimų centro mokslininkai. Tikimės sulaukti svečių iš Lenkijos vidaus vandenų žuvininkystės instituto bei Latvijos Mokslinio maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos instituto „BIOR“.

Laukiami ir žiniasklaidos atstovai.

Share iconDalintis