Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

MENKIŲ, LAŠIŠŲ IR ŠLAKIŲ ŽVEJYBOS  BALTIJOS JŪROJE IR PRIEKRANTĖJE RIBOJIMAI

Vadovaujantis 2019 m. spalio 30 d. Tarybos reglamentu (ES) 2019/1838, nuo 2020 m. sausio 1 d. vykdant verslinę žvejybą galima tik menkių priegauda, nes specializuotoji žvejyba neleidžiama. Lietuvai priklausančioje Baltijos jūros teritorinėje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje vykdyti mėgėjišką menkių žvejybą yra draudžiama.

Vadovaujantis 2021 m. spalio 27 d. Tarybos reglamento (ES) 2021/1888 9 str. 1 dalimi, 22–31 pakvadračiuose (t. y. ir Lietuvai priklausančioje Baltijos jūros teritorinėje ir išskirtinėje ekonominėje zonoje) nuo 2022 m. sausio 1 d. mėgėjų vykdoma atlantinių lašišų žvejyba draudžiama. Į jūrą nedelsiant paleidžiami visi sužvejoti atlantinių lašišų egzemplioriai.

Nukrypstant nuo 9 str. 1 dalies, mėgėjų vykdoma atlantinių lašišų žvejyba leidžiama, jei laikomasi visų šių sąlygų:

a) žvejui per dieną leidžiama pasilikti ne daugiau kaip vieną atlantinių lašišų su nukirptu riebaliniu peleku egzempliorių;

b) visi pasilikti visų rūšių žuvų egzemplioriai iškraunami neišdoroti.

Nuoroda į teisės aktą čia.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. žvejybos laivams draudžiama žvejoti paprastuosius šlakius 22–32 pakvadračiuose didesniu kaip keturių jūrmylių atstumu nuo bazinių linijų. 22–31 pakvadračiuose žvejoti ūdomis didesniu kaip keturių jūrmylių atstumu nuo bazinių linijų draudžiama. 2021 m. spalio 27 d.Tarybos reglamentu (ES) (ES) 2021/1888 Lietuvai yra skirta 989 vnt. lašišų priegaudos kvota. Specializuotoji lašišų žvejyba neleidžiama.

Nuoroda į teisės aktą čia.

Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 291 straipsnio 7 dalį limituotos lašišų, šlakių, margųjų upėtakių ir kiršlių žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimas užtraukia baudą nuo 250 iki 550 Eur, taip pat gali būti skiriamas administracinio nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas. Asmenys, neteisėta veika padarę žalą žuvų ištekliams jūrų vandenyse, privalo atlyginti apskaičiuotą žalą. Padaryta žala migruojančioms (anadrominėms ir katadrominėms) žuvų rūšims (t. y. taikoma ir lašišai, ir šlakiui), pagautoms jūrų vandenyse, skaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu Vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašu, kuriame nustatytas padarytos žalos bazinis įkainis šlakiui arba lašišai yra 970 Eur už vienetą.

Nuorodos į teisės aktus čia ir čia.