Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

LR ŽVEJYBOS LAIVŲ LIUDIJIMŲ IŠDAVIMAS

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti ūkio subjektas, norintis gauti LR žvejybos laivo liudijimą yra išvardinti LR žuvininkystėss įstatymo 13 straipsnyje. Dokumentų, kuriuos turi pateikti ūkio subjektas, norintis gauti LR žvejybos laivo liudijimą, sąrašas nurodytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-884 „Dėl Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo išdavimo, jo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, liudijimo pakeitimo ir liudijimo galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtintame tvarkos apraše.

Dokumentų nagrinėjimui skiriama iki 10 darbo dienų. Apibendrintą informaciją galima rasti čia.

Už LR žvejybos laivo liudijimo išdavimą mokama 46 EUR dydžio rinkliava, o už LR žvejybos laivo liudijimo keitimą (ūkio subjektui praradus išduotą liudijimą ar pasikeitus jame nurodytiems duomenims) – 28 EUR dydžio rinkliava. Detali rinkliavų mokėjimo informacija čia.

Vadovaujantis LR žuvininkystės įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, LR žvejybos laivo liudijimas išduodamas ūkio subjektui, kuris yra tokio žvejybos laivo savininkas arba valdo jį kitu teisėtu pagrindu, t. y. faktiniam laivo valdytojui. Laivo savininkui sudarius žvejybos laivo nuomos sutartį laivo valdymo teisė pereis laivo nuomininkui, todėl nuomininkas turės kreiptis dėl LR žvejybos laivo liudijimo pakeitimo, pasikeitus jame nurodytiems duomenims. Pakeitus liudijimą senas liudijimas nustoja galioti, todėl Jūsų atveju pasibaigus nuomos sutarčiai reikės iš naujo kreiptis dėl liudijimo pakeitimo.

Vadovaujantis LR žuvininkystės įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, LR žvejybos laivo liudijimas išduodamas ūkio subjektui, o ne laivui, todėl sudarius žvejybos laivo nuomos sutartį laivo nuomininkas, norėdamas užsiimti versline žvejyba, privalo kreiptis į Žuvininkystės tarnybą dėl LR žvejybos laivo liudijimo pakeitimo, pasikeitus jame nurodytiems duomenims.