Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Laisvi Žvejybos Pajėgumai

Lietuvos Respublikos ūkio subjektų turimi laisvi žvejybos pajėgumai

Eilės Nr. Ūkio subjektas Laisvo žvejybos pajėgumo dydis
GT kW
1 Alvido Kazlausko įmonė 0 0
2 Jarulio S. įmonė 0 4
3 UAB „Būtingės žuvis” 7,99 4,48
4 UAB „Gero vėjo žvejams” 1,77 10,16
5 UAB „Monistico” 244 256
6 UAB „Stekutis” 264,83 328,79
7 Neįvardintų ūkio subjektų 39256,06 36139,55
IŠ VISO    39774,65 36742,98

Tipinė laisvo žvejybos pajėgumo pirkimo-pardavimo sutartis.