Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žuvininkystės tarnybos vidinis kanalas

Čia Jūs galite pateikti informaciją apie pažeidimus Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, su kuria jus sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Pažeidimas – tarnyboje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl neteisėtos veiklos finansavimo, neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo, neteisėtu būdu įgyto turto, padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą ir kitų pažeidimų.

Norėdami palikti pranešimą užpildykite pridėtą formą „Pranešimas apie pažeidimą“ ir išsiųskite el. paštu [email protected] arba galite tiesiogiai kreiptis į Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiąją specialistę Eveliną Vaiginę el. paštu [email protected], tel. +370 700 14 979.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Žuvininkystės tarnybos vidiniu kanalu gauti pranešimai tvarkomi vadovaujantis Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje vidiniu kanalu teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašu.

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS, GAUTUS VIDINIU INFORMACIJOS KANALU, TEIKIMO IR TVARKYMO APRAŠAS (2020-12-18 NR. V1-126)

 

Informacija atnaujinta 2022-08-08