Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

ES parama žuvininkystei projektinė veikla

Pradžia Pabaiga Pavadinimas Projekto Nr.
2019 2022 „Žuvų migracijos sąlygų gerinimo darbai Kražantės ir Vokės upėse“ plačiau 05.3.1-APVA-V-012
2017 2018 „Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro sukūrimas ir įdiegimas“  plačiau 36PS-KV-16-1-00127-PR001
2017-07-14 2020 „Žuvų pralaidų įrengimas ir modernizavimas Tauragės rajone“  plačiau  40PT-KT-16-1-00091-PR001
 2016 2020 „2016-2020 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programa“ plačiau  
2016-07-27 2022-05-30 „Europinių ungurių išteklių atkūrimas Lietuvoje“ plačiau 38UN-KK-16-1-00035-PR001
 2014  2020 „Lietuvos žuvininkystės duomenų rinkimo programos koordinavimas ir įgyvendinimas“ plačiau DRP-Z-2016-001
2015-04-23 2016-02-29 „Jūrinės žuvininkystės laboratorijos įkūrimas“ plačiau  3K0L3-3-15-01
2014 2015 „2014-2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programa“ plačiau ŽKP-K-2014-001-S-001
2013-11-12  2015-09-30 „Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ plačiau  VP1-4.1-VRM-03-V-01-073
2013-05-21 2015-08-01 „Žuvų pralaidų įrengimas prie esamų Kražantės ir Sausdravo upių užtvankų bei pralaidos rekonstrukcija Vilnios upėje“ plačiau 3FNF-0-12-01-PR001
 2012-12-31  2015-10-30 „Investicijos į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus bei Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus poskyrius, skatinant geresnį žuvininkystės išteklių išsaugojimą“ plačiau  3KOL3-0-12-01
2011 m. liepos mėn. 2014 m. sausio mėn. „Šilutės žemės ūkio mokyklos žuvininkystės praktinio mokymo centro sukūrimas“ plačiau  VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-031
2011-12-21 2015-09-30 „Europinių ungurių išteklių valdymo plano įgyvendinimas Lietuvoje“ plačiau  3FNF-0-11-01
2010-10-01 2015-03-31 Europos Sąjungos LIFE+ projektas „Jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija NATŪRA 2000 tinklo plėtrai Baltijos jūros Lietuvos išimtinėje ekonominėje zonoje“ plačiau LIFE09 NAT/LT/000234
2011-09-01 2012-07-30 „Žuvininkystės specialistų naujų įgūdžių formavimas“ plačiau LLP-LdV-PLM-2011-LT-0587
 2008-06  2011-03 „Lietuvos jūrų išteklių darnaus valdymo sistema, taikant naujoviškas stebėjimo, modeliavimo priemones ir ekosistemų metodą“ vykdymui“ plačiau LT0047
2007-01 2008-02 „Žuvininkystės resursų panaudojimo skatinimas kaimynystės regione“ („ŽUVININKYSTĖS RESURSAI“) 2006/360
2006-03 2006-12 „Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro specialistų bei vadovų mokymai“ plačiau BPD 2004-ESF-2.2.0-02-05/0190
    Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Kaimynystės programa. plačiau  
2006-09 2008-02 Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-techninė plėtra“ („PASIENIO ŽUVYS“)  plačiau 2006/289
2006-05 2008-08 „Žuvų perlaidų įrengimas prie esamų užtvankų Šventosios ir Šyšos upėse“ plačiau BPD2004-ZOFP-4.9.0-10-06/0002
2006 2007 Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektas  „Gebėjimų stiprinimas žuvininkystės kontrolės ir žuvininkystės produktų bendros rinkos organizavimo srityse“ plačiau

 

 

Informacija atnaujinta 2021-02-18