Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

ELEKTRONINIS ŽVEJYBOS DUOMENŲ REGISTRAVIMAS IR PERDAVIMAS

Žvejybos laivo kapitonas apie palydovinio ryšio įrangos arba elektroninių žvejybos žurnalų sistemos techninį gedimą arba neveikimą privalo nedelsiant pranešti šiais Žuvininkystės tarnybos Žvejybos stebėjimo centro kontaktais:

Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyrius tel.: +370 700 14935, +370 700 14937 mob. +370 684 42408 el. p. [email protected]

Žvejybos laivo kapitonas elektroninio žvejybos žurnalo vCatch gedimo arba neveikimo atveju informaciją apie einamosios paros vykdomą veiklą (net jei nevykdė žvejybos veiklos) teikia šiais Žuvininkystės tarnybos kontaktais:

– tolimuosiuose žvejybos rajonuose žvejojančių laivų kapitonai: Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriui tel.: +370 700 14935, +370 700 14937, el. p. [email protected]

– Baltijos jūroje žvejojančių laivų kapitonai: Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriui tel. +370 700 14949, mob. +370 614 93659, el. p. [email protected]