Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

ŽVEJYBOS PRODUKTŲ ATSEKAMUMO DOKUMENTAI

Atsekamumo dokumentas pildomas kiekvienai žvejybos produkto partijai atskirai, jei sandorio(-ių) tarp tų pačių ūkio subjektų (pirkėjo ir pardavėjo) vertė per dieną yra 50 Eur ir daugiau. Ne vėliau kaip per 24 val. po pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymos pateikimo į Žuvininkystės duomenų informacinę sistemą suvedama informacija apie kiekvieną žvejybos produktų, iškrautų Lietuvos Respublikos teritorijoje, partiją ir kiekvienai žvejybos produktų partijai atspausdinama etiketė su greito atsakymo kodu, kuriame užkoduota pateikta informacija.

Nuoroda į teisės aktą čia.

Atsekamumo dokumentai pildomi ir teikiami tik elektroniniu būdu per Žuvininkystės duomenų informacinę sistemą (ŽDIS).

Prisijungti prie ŽDIS čia.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 299 straipsnio 4 ir 7 dalimis, Žuvininkystės produktų atsekamumo nuostatų pažeidimas žuvininkystės produktų gamybos, laikymo, vežimo, perdirbimo, pardavimo ir supirkimo etapais užtraukia baudą nuo 90 iki 290 eurų. Taip pat už numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas žuvų ar žuvininkystės produktų konfiskavimas.

Nuoroda į teisės aktą čia.