Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

BENDRIEJI KLAUSIMAI

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) direktoriaus 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V1-64 patvirtinto Žuvininkystės tarnybos vaizdo stebėjimo įrangos naudojimo bei vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 6 p. nurodyta, jog „Vaizdo stebėjimo tikslas – užtikrinti <...> Tarnybos darbuotojų vykdomų patikrinimų kontroliuojamuose laivuose, žuvies apdirbimo ir prekybos objektuose, ūkio subjektų, užsiimančių žvejyba, patalpose eigos ir galimų pažeidimų fiksavimą.“. Atitinkamai, Aprašo 7 p. nurodoma: „Tarnybos darbuotojų vykdomų patikrinimų ir galimų pažeidimų fiksavimo eiga vykdoma mobilia vaizdo stebėjimo įranga, kurią kiekvieno patikrinimo metu naudoja patikrinimą vykdantys atsakingi Tarnybos darbuotojai. Kiekvieno patikrinimo metu Tarnybos darbuotojai žodžiu informuoja, jog patikrinimo eiga yra filmuojama mobilia vaizdo stebėjimo įranga.“.

Taigi Žuvininkystės tarnybos darbuotojai, vykdydami žvejybos objekto ir/ar subjekto patikrinimą, turi teisę filmuoti patikrinimo eigą, fotografuoti žvejybos įrankius, dokumentus ir t. t. Šie veiksmai atliekami siekiant objektyviai ir nešališkai užfiksuoti patikrinimo metu nustatytus faktus. Paminėtina, jog Žuvininkystės tarnybos darbuotojų vaizdo stebėjimo įranga (vaizdo registratoriais, vaizdo kameromis, mobiliaisiais telefonais ir kt.) patikrinimo metu užfiksuota vaizdo medžiaga yra saugoma 2 (dvejus) metus.

Jeigu vis dėlto manote, kad buvo pažeisti Jūsų asmens duomenys, apie tai galite informuoti Žuvininkystės tarnybos asmens duomenų apsaugos pareigūną: https://zuv.lt/administracine-informacija/asmens-duomenu-apsauga/. Gavus Jūsų pranešimą, atsakymas bus pateiktas ne vėliau kaip per vieną mėnesį po pranešimo gavimo.

Jūs taip pat turite teisę kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją: tel. nr. 8 5 212 7532, el. pašto adresas [email protected]