Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Darbuotojų smurto ir (ar) priekabiavimo prevencijos politika

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 30 straipsniu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 straipsniu ir atsižvelgiant į Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas Metodines rekomendacijas psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai ir psichosocialinių darbo sąlygų gerinimui, Žuvininkystės tarnyboje prie žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) yra įgyvendintos šios priemonės:

  • Žuvininkystės tarnybos direktoriaus 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V1-136 patvirtintas Darbuotojų smurto ir (ar) priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas (pridedama).
  • Žuvininkystės tarnybos direktoriaus 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V1-137 paskirtas darbuotojas, atsakingas už pranešimų dėl galimai patirto smurto ir priekabiavimo nagrinėjimą (pridedama).

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2022-11-15