Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Rita Šakinytė

Organizuojamas posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į ežerinių stintų žvejybos kvotas suteikimo 2023–2027 m.
Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2023 m. kovo 2…
Dėl Žuvininkystės kontrolės pareigūno pažymėjimo pripažinimo negaliojančiu
Vadovaujantis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2023 m. vasario 2 d. įsakymu…
Organizuojamas posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos Kuršių mariose kvotas suteikimo 2023–2026 ir 2023–2027 m.
Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) 2023 m. vasario 28…
Pernai į vandens telkinius išleista beveik 13 milijonų įvairių rūšių žuvų
Praėjusiais metais, vadovaujantis Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2022 m. planu, į Lietuvos…
Informacija dėl suteiktų perleidžiamųjų teisių į žvejybos Kuršių mariose kvotas 2022–2026 metams galiojimo sustabdymo panaikinimo ir žvejybos kvotų skyrimo 2023-2026 metams
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymo Nr. 3D-310…
Skelbiamas pripažinto nereikalingu arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimas viešame elektroniniame aukcione
Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, juridinio asmens kodas 188752740, buveinės adresas J. Janonio…
1 2 3 24